fbpx

Vuoden päihdelääkäriksi valittu Antti Mikkonen toimii yhtenä erityisasiantuntijana Verutumin Päihdehoitotyön kehittämisohjelmissa. Nämä ohjelmat ovat terveydenhuoltoalan ja sosiaalityön ammattilaisille tarkoitettuja ratkaisukeskeisiä valmennuksia, joissa mennään päihdetyön kehittämisen ytimeen ja joissa osallistujat edistävät tavoitteellisesti päihdehoitoa omassa työssään palvelumuotoilun menetelmin.

Päihdelääketieteen yhdistys perustelee päihdepsykiatri Mikkosen valintaa kertomalla, että Mikkonen on kokenut, pitkän linjan kliinikko, jolle korkeatasoinen päihdehoito on tärkeää. Hän on erityisen ansioitunut päihdepsykiatrian saralla ja on mm. kehittänyt uusia integroituja toimintamalleja samanaikaisten mielenterveys- ja päihdehäiriöiden hoitoon.

Opioidikorvaushoito mahdollisuutena

 

Kysyimme Antti Mikkoselta, miksi opioidikorvaushoito on saanut lähiaikana paljon huomiota mediassa?

”Kyseessä on yksi parhaiten dokumentoiduista ja tehokkaimmista päihdehoidoista, mitä yleensäkään on olemassa. Korvaushoito parantaa toimintakykyä, vähentää psyykkistä ja fyysistä kärsimystä sekä sairauksia ja niihin liittyvää haittaa. Se myös parantaa toimintakykyä ja mahdollistaa normaalin elämän palautumisen. Ennen kaikkea hoito vähentää dramaattisesti kuolleisuutta, joka on opioidiriippuvuudessa korkea. Ihmisiä kuolee turhaan, koska vaikka on olemassa hyvä ja tehokas hoito, joka auttaa opioidiriippuvuudesta kärsiviä, on hoidon ulkopuolella olevien potilaiden määrä silti vielä suuri. Hoidossa olevienkin määrä on kasvanut, mutta ei ihan samassa suhteessa kuin ongelmakäyttäjien määrä on kasvanut.

 

Moniammatillinen yhteistyö ja käyntäntöjen yhtenäistäminen

 

Miten tilannetta voitaisiin parantaa?

”Keskeinen haaste ja kehittämistarve opioidikorvaushoidossa on hyvien käytäntöjen käyttöönotto ja hoidon käytäntöjen yhtenäistäminen. Korvaushoitoa toteutetaan tällä hetkellä sekä julkisella sektorilla että ulkoistettuina palveluina. Eri puolella Suomea on käytössä erilaisia malleja toimia, koska keskitettyä opiodikorvausjärjestelmää ei ole ollut. Korvaushoitoon kytkeytyy olennaisesti moniammatillinen julkisen sektorin yhteistyö, esimerkiksi somaattinen terveydenhuolto (erityisesti psykiatrinen oheissairastavuus), kuntoutus- ja työllistämispalvelut ja yleinen sosiaalityö. Yksityisen tuottajan mahdollisuudet toiminnassa rajautuvat hankinnassa määriteltyyn sopimukseen, joten julkiset palvelut pystyvät vastaamaan joustavammin ja tehokkaammin potilaiden tarpeisiin.

 

Raha on aina kiinnostava asia, mikä merkitys korvaushoidolla on talouteen?

”Tutkimusten mukaan jokaista opioidikorvaushoitoon sijoitettua euroa kohden säästyy 2-7 euroa. Korvaushoidolla pystytään siis vaikuttamaan hyvin tehokkaasti kustannuksiin, sillä ilman hoitoa marginalisoitunut henkilö usein pysyy marginalisoituneena, on vaikeasti työllistyvä tai yhteiskuntaan integroituva. Kokonaissäästöjen hahmottaminen on haastavaa, sillä hoitoon liittyvän kokonaisuuden taloudelliset kustannukset jakautuvat lisäksi muun muassa terveydenhuollon, vakuutustoimen, vankeinhuollon, sosiaalityön ja työllistämispalveluiden maksettavaksi.

Näitä teemoja, hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja päihdepsykiatri Mikkonen syventää Verutumin ja Päihdelääketieteen yhdistyksen Päihdehoitotyön kehittämisohjelmassa.

Verutumin väki onnittelee lämpimästi Antti Mikkosta Vuoden päihdelääkäri -nimityksestä!

 

PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISOHELMAN seuraava ryhmä käynnistyy 3.5.2022 klo08.30-11.00 etäorientaatiolla. Lue lisää Verutumin kehittämisohjelmasta klikkaamalla alla olevaa painiketta ja ilmoittaudu mukaan!
HUOM! Jatkoimme ilmoittautumisaikaa vielä torstaihin 28.4.2022 asti !

 

Kysy lisää

t

Mitä

Päihdehoitotyö -valmennuksen tavoitteena on kehittää uusi toimintamalli omaan työyksikköön päihdehoitotyön näkökulmasta. Koulutus sisältää ideointia, kehittämistä, pilotointia ja lopulta uusien tai kehittyneempien toimintamallien käytäntöön vientiä organisaation tavoitteiden ja strategioiden pohjalta.

Valmennus on suunnattu päihdehoitotyötä tekevälle sairaanhoitajalle tai päihdehoitotyön alueelle suuntautuvalle terveydenhuolto- ja sosiaalialan ammattilaiselle, jolla on jo työkokemusta.

Koulutuksen kesto on noin 1,5 vuotta, josta lähipäiviä on 10–12. Itsenäisen opiskelun aikana laaditaan opiskelijan oman organisaation kehittämiseen suunnattu hanke.