fbpx

Yhdessä Proagrian, Tapion ja Emergenssi Oy:n kanssa kehitetyssä valmennuksessa paneudutaan ilmasto- ja ympäristövastuun eri teemoihin osana yrityksen liiketoiminnan kehittämistä sekä valmentavaan johtamiseen, jonka avulla koko organisaatio saadaan sitoutettua ympäristöasioiden eteenpäin viemiseksi.

Ilmoittaudu heti kehittämisohjelmaan klikkaamalla painiketta alla tai jatka lukemista kuinka valmentavalla johtamisella rakennetaan kestävää tulevaisuutta liiketoimintaa edistäen (artikkeli päivitetty 27.2.2024). Ilmoittaudu 6.3. mennessä.

 

 

 

Rakentamassa yhteistä kestävämpää tulevaisuutta

 

Valtiohallinnon linjauksissa sekä hallituksen julkisen talouden suunnitelmissa vuosille 2023-2026 paneudutaan yhä enemmän ympäristövastuun lisäämiseen. Hallitus on kehysriihessä muun muassa päättänyt vauhdittaa Suomen omavaraisuutta lisääviä vihreän siirtymän investointeja valmistelemalla niitä koskevien investointien määräaikaisen etusijan lupakäsittelyä. 

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on myös korostanut entisestään tarvetta siirtymiseen ulkomaisesta fossiilienergiasta puhtaisiin kotimaisiin energiamuotoihin, jotka vahvistavat Suomen omavaraisuutta ja huoltovarmuutta. Vihreä siirtymä on se, mitä Suomi nyt tarvitsee.

Kehittämisohjelman sisältö on kytketty tukemaan Suomen kansallisten ilmasto- ja biodiversiteettitavoitteiden ja samalla kansainvälisten tavoitteiden saavuttamista. Valmennuspäivien aikana käsitellään laaja-alaisesti ilmasto- ja ympäristövastuun ja vihreän siirtymän teemoja. Valmentajat ovat eri osa-alueiden huippuasiantuntijoita ja valtakunnallisesti tunnustettuja osaajia. Mukana ovat Verutumin lisäksi Tapio, ProAgria, Emergenssi Oy ja tutkintotoimijana Länsirannikon Koulutus WinNova Oy.

 
Ilmasto ja ymparistövastuun rakentaminen valmentavalla johtamisella

 

 

Valmennuksesta vauhtia ilmasto- ja ympäristövastuun edistämiseen osana liiketoimintaa

 

Ilmasto- ja ympäristövastuun teemat ovat olleet vuosia organisaatioiden agendalla. Yritysten vihreän siirtymän toimia on kyllä tehty, aloitettu ja linjattu, mutta niiden vieminen systemaattisesti osaksi organisaation toimintaa voi vielä monessa organisaatiossa olla kesken, kuten Jouko Lehtoviita Tapiosta toteaa:

”Vihreä siirtymä on käynnissä ja useimmissa yrityksissä tiedostetaan systemaattisen ilmastotyön ja ympäristövastuun merkitys osana oman liiketoiminnan kehittämistä. Näiden vieminen luontevaksi osaksi käytännön toimintaa, prosesseja ja johtamista on kuitenkin monessa organisaatiossa kesken tai vasta käynnistymässä. Kuluttajat ja asiakkaat vaativat vastuullisuutta ja omat työntekijät sekä alihankkijat on saatava kaikki mukaan muutokseen. Tavoitteiden tehokas saavuttaminen edellyttää, että ne on viety osaksi jokaisen työntekijän toimintatapoja- jokainen tietää mitä tehdään ja miksi. Keskeinen rooli tämän onnistumisessa on tuotannon toimintaa johtavilla esihenkilöillä.”

 

 

Valmentavalla johtamisella konkreettisiin tekoihin

 

Ilmasto- ja ympäristövastuun lisääminen yrityksen toiminnassa vaatii toimintatapojen muutosta ja uudelleen organisointia koko organisaatiokulttuurissa. Muutoksen tekemiseen tarvitaan koko organisaation henkilöstöä. Tällainen muutosjohtaminen vaatii vahvoja ja systemaattisia johtamistaitoja.

Muutosjohtamisen ja Verutumin johtamiskoulutusten valmentaja, tietokirjailija Helka Pirinen on kiteyttänyt esihenkilön ja organisaation roolia muutosjohtamisessa näin:

”Organisaatiokulttuurilla ja johtamisella on valtava merkitys. Kukaan ei tule itseohjautuvaksi sillä, että esihenkilö tekee yksipuolisesti päätöksiä. Esihenkilön tulee keskustella tiimissä ja sitouttaa ihmiset. He tarvitsevat avointa pohdintaa, ideoiden pallottelua ja tukea. — Esihenkilön rooli on toimia innovaattorina ja inspiroida ihmisiä. Johtajilta vaaditaan rohkeutta ja mielikuvitusta. Esihenkilö ideoi yhdessä tiiminsä kanssa, vie ideoita ja kehittämisen tuloksia eteenpäin.”

Valmennuksen aikana paneudutaan valmentavan työotteen kehittämiseen, konkreettisiin toimintamalleihin ja käytöntöihin, itseohjautuvuuden ja yhdessä ohjautuvuuden tukemiseen, osaamisen ja suorituksen johtamiseen ja muihin valmentavan johtamisen teemoihin, jotka tukevat organisaatiota vihreässä siirtymässä. Lisää Helka Pirisen näkemyksiä valmentavan johtamiseen voit lukea artikkelistamme: Valmentava johtaja anna tilaa kukoistaa.

 

Mukana kehittämässä omia johtajuustaitoja ja yrityksen toimintatapoja

 

Osallistumalla valmentavan johtamisen ohjelmaan olet rakentamassa ja varmistamassa oman organisaatiosi uusia liiketoimintamahdollisuuksia, kehittämässä niiden vientiä käytäntöön sekä hankkimassa uusia kestävyyden työkaluja ja ymmärrystä esihenkilötyön kehittämiseen. Samalla kasvatat omaa yhteistyöverkostoasi luonnonvara- ja ympäristöalalla.

”Kannattaa tulla mukaan valmennukseen, koska valmentavan johtamisen menetelmät tukevat sosiaalisesti oikeudenmukaista vihreää siirtymää. Tämä tarkoittaa sitä, että erilaiset työntekijät huomioidaan ja organisaation vastuullisuustyöhön annetaan konkreettisia työkaluja ilmasto- ja ympäristövastuullisuuden kasvattamiseksi organisaatiossa”, toteaa valmennuksessa itsekin asiantuntijana toimiva vastuullisuusjohtaja Saara Lilja Emergenssi Oy:stä.

Valmennus on suunnattu sinulle, joka toimit johtajana, asiantuntijana, kehittäjänä tai yrittäjänä ensisijaisesti luonnonvara- ja ympäristöalalla tai niihin liittyvillä toimialoilla.

Valmennus käynnistyy aloitusinfolla 12.3.2024 kello 8.30-11.00. Valmennus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena, jolloin se on osallistujille maksutonta. Valmennuksen myötä suoritetaan ammatillisena tutkintona arvostettu tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto.

Tule mukaan ryhmäämme.

t

Mitä

VALMENTAVA JOHTAMINEN – ILMASTO- JA YMPÄRISTÖVASTUUN KEHITTÄMISOHJELMA on suunnattu sinulle, joka toimit johtajana, esihenkilönä, asiantuntijana, kehittäjänä tai yrittäjänä ensisijaisesti luonnonvara- ja ympäristöalalla tai niihin liittyvillä toimialoilla.

Valmennus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena, jolloin se on osallistujille maksutonta. Valmennuksen myötä suoritetaan ammatillisena tutkintona arvostettu tuotannon (/palvelutuotannon) esimiestyön erikoisammattitutkinto.