fbpx

Tyytyväisiä

asiakkaita

Azets: Saumatonta yhteistyötä palveluliiketoiminnan kehittämisessä

Verutum on toteuttanut Azetsille Business Advisor -valmennuksia. Tuloksena on syntynyt asiakkaan liiketoiminnan hyvin tuntevia osaajia, joilla on osaamista palveluliiketoiminnan kehittämisestä, uusien palveluiden tuotteistamisesta sekä palvelumyynnistä. Valmennuksen sisältö ja toteutus linkitettiin tiiviisti oman työn kehittämiseen. Valmennus oli samalla Azetsin strategian käytäntöön viemistä.  Verutumin ja Azetsin yhteistyö toimi saumattomasti. Voimme suositella Verutumia koulutuskumppaniksi.

azets.fi

Farenta: Yrityksen strategiaa tukevat koulutukset

Verutumin tarjoamat pitkäkestoiset koulutukset on ollut mahdollista räätälöidä yrityksen tarpeisiin. Näin ollen ne ovat tukeneet erinomaisesti yrityksen strategiaa ja toiminnan tavoitteita. Kouluttajat ovat alansa huippuja ja huomioivat muuttuvan toimintaympäristön haasteet sekä työntekijän että yrityksen kannalta.”

farenta.com

Innokylä: Asiantuntevaa räätälöintiä koulutustarpeisiin

Innokylä on tehnyt Verutumin kanssa yhteistyötä useita vuosia järjestäessään Innokylän tuutorikoulutusta sosiaali- ja terveysalan kehittäjille. Innotuutorikoulutus kohdistuu erityisesti avoimen, monitoimijaisen ja asiakaslähtöisen kehittämisen edistämiseen julkisella sektorilla ja sosiaali- ja terveysjärjestöissä. Yhteistyö Verutumin kanssa on sujunut aina erinomaisesti, minkä lisäksi Verutum on suhtautunut ihailtavan ennakkoluulottomasti ja avoimesti uusiin ideoihin. Verutum on koulutuksen järjestäjänä tehokas ja asiantunteva kumppani, josta oivana esimerkkinä on muun muassa heidän joustavuutensa sekä halunsa räätälöidä kohderyhmälle heidän todellisiin tarpeisiinsa vastaavaa koulutusta. Erityismaininta ja -kiitokset myös avusta ja tuesta, jota koulutuksiin osallistujat saavat Verutumilta. Verutumin kanssa on ollut ja on jatkossakin ilo työskennellä!

innokyla.fi

Yliopiston Apteekki: Koulutuksesta vipuvoimaa organisaation kehittämiseen

Yliopiston Apteekki on hyödyntänyt Verutumin osaamista koko henkilöstön osaamisen kehittämisessä.

Olemme halunneet panostaa pitkäkestoisiin koulutusohjelmiin, koska uskomme niiden tuovan parhaan mahdollisen tuloksen niin oppijalle kuin organisaatiollekin.

Esimehemme ovat saaneet eväitä johtamiseen ja farmaseutit sekä tekninen henkilöstömme asiakaspalvelu- ja myyntitaitojen kehittämiseen. Lisäksi tuotekehitystämme on tuettu innovaatio-valmennusohjelman kautta.

Yhteistyö Verutumin kanssa on ollut toimivaa ja mutkatonta. Olemme olleet erittäin tyytyväisiä Verutumin tarjoamiin koulutuksiin, jotka olemme voineet yhdessä räätälöidä sopimaan juuri Yliopiston Apteekin tarpeisiin.

yliopistonapteekki.fi

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri: Työn ohessa opiskelu – loikka uusiin

Kiinnostukseni työhyvinvoinnin kehittämiseen työyhteisössä ja palveluiden tuottamiseen innosti hakeutumaan Verutumin järjestämään tuotekehittäjän erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen.

Kurssimme ryhmä oli moniammatillinen ja kouluttajat huippuosaajia. Lähiopiskelupäivien aikana kävimmekin erilaisista työympäristöistä ja lähtökodista käsin mahtavia keskusteluja opiskeltaviin aiheisiin liittyen.

Koin työelämälähtöisen ja tutkintoon johtavan opiskelun mielenkiintoiseksi ja sopivan haasteelliseksi. Opintojaksojen tehtävät antoivat uutta näkökulmaa työelämään. Tehtävien palautukset ja muu yhteydenpito Verutumiin kävi näppärästi netin kautta. Tutkinnon osiin liittyviin kirjallisiin tehtäviin paneuduin lomilla ulkoilun jälkeen kevätauringon paistaessa asuntovaunun ikkunasta hiihtokeskuksessa.

Valmistumisen jälkeen kouluttauduin työhyvinvointivalmentajaksi. Organisaatiossamme avautui uusi henkilöstösuunnittelijan tehtävä, johon tulin valituksi. Opiskelu siis avasi kohdallani aivan uudenlaisen tulevaisuuden.

ppshp.fi

Accountor: Koulutuksesta ennakoivampaa ja aktiivisempaa asiakaspalvelua

Talouden asiantuntija –koulutus on vastannut erinomaisesti Accountorin tarpeisiin tarjota kirjanpitoon, verotukseen ja asiakasosaamiseen liittyvää koulutusta ammattilaisilleen.

Pitkäkestoinen koulutus antaa osallistujille mahdollisuuden prosessoida tietoa ja soveltaa oppimaansa käytäntöön sekä vaihtaa kokemuksia ja oppia muilta ryhmän jäseniltä.

Palautteista on ollut ilo lukea, että asiakkaamme saavat tämän valmennuksen ansiosta entistäkin ennakoivampaa ja aktiivisempaa palvelu.

accountor.com

Rovaniemen Keskuspesula: Konkretia yllätti toimitusjohtajan

Tein kaikki näytöt yrityksemme käyttöön. Olin itsekin yllättynyt, kuinka valmiita paketteja sai loppujenlopuksi tehtyä, kun asiaan paneutui ja käytti annettua oppimateriaalia hyödyksi.

Opiskeluaika meni nopeasti, koulutus oli toisaalta mukava muutos normaalirytmiin, mutta myös stressiä aiheuttava.

Opiskelukavereista jäi vain mukavaa kerrottavaa, yhteyksissä ollaan oltu koulutuksen päättymisen jälkeenkin.

rokepe.fi

Yhteystiedot

Verutum Oy
Pasilankatu 2
00240 Helsinki

[email protected]

Y-tunnus: 1798271-7