fbpx

Verutum Academia™ on Verutumin joustava koulutustoimintamalli, joka on suunniteltu tehokkaaksi työvälineeksi henkilöstön ammattitaidon kehittämiseen. Asiakaskohtaisesti räätälöidyt koulutusmallit pohjautuvat pitkälti tutkivan oppimisen ja kehittävän työntutkimuksen teorioihin.

 

OSAAMISPÄÄOMAN KARTOITUS

Verutum Academia™ –prosessi alkaa aina organisaation todellisten koulutushaasteiden tunnistamisella. Nykytilanteen lisäksi selvitämme, mitä visioita ja toiveita yritysjohdolla on henkilökunnan ammattitaitoa ja koulutustasoa koskien.

OSAAMISPROFIILI

Kartoituksen tuloksena syntyy osaamisprofiili, joka toimii yhteenvetona organisaation osaamistarpeiden, -vahvuuksien ja -puutteiden kuvaamisessa. Osaamisprofiili toimii yhtenä työkaluna suunniteltaessa laajempaa yrityksen osaamisen kehittämisohjelmaa.

OSAAMISEN KEHITTÄMISOHJELMA

Kun sekä yrityksen johdon että työntekijöiden tahtotilat ovat selvillä, on mahdollista suunnitella kaikkia osapuolia tukeva kokonaisratkaisu, ja siten päästä parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen.

Koska koulutukset räätälöidään aina asiakaskohtaisesti, niiden sisältö ja laajuudet vaihtelevat.

Verutum Academia™ –toimintamallin oleellinen etu on juuri sen joustavuus: pystymme kustannustehokkaasti tarjoamaan juuri kuhunkin tilanteeseen soveltuvan koulutuskokonaisuuden.

KOULUTUS JA TYÖN KEHITTÄMINEN

Verutum Academia™ –mallissa ammatillisesti kehittävä koulutus toteutetaan monimuotomenetelmällä.

Opetuksessa yhdistyvät lähiopiskelu, ohjattu verkko-opiskelu ja itseopiskelu sekä työssä oppiminen. Koulutuksemme laadusta vastaavat omien alojensa huippukouluttajat. Toteuttamamme koulutukset ovat kestoltaan pääsääntöisesti 6–18 kuukauden mittaisia, sillä tiedämme kokemuksesta, ettei muutaman päivän kestoisilla tehoistunnoilla saada pysyviä tuloksia. Koska teorian vieminen käytäntöön vaatii harjoittelua ja aikaa, on opitun testaaminen käytännön työssä oleellisin osa koulutustamme.

OSAAMISELLA KÄRKITULOKSIA

Verutum Academia™ –koulutusprosessin viimeinen vaihe on noin 6 kuukautta koulutuksen päättymisen jälkeen suoritettava vaikuttavuusarvio. Loppuarviossa analysoidaan, miten teoriassa opitut asiat ovat juurtuneet jokapäiväiseen käytännön työhön ja miten alussa asetetut tavoitteet on saavutettu.

Yhteystiedot

Verutum Oy
Pasilankatu 2
00240 Helsinki

[email protected]

Y-tunnus: 1798271-7