Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste ja Henkilötietolain (523/99) 24 § mukainen tietosuojaseloste. Laatimispäivä 9.1.2017.

 

1. Rekisterin pitäjä

Nimi: Verutum Oy
Y-tunnus: 1798271-1
Postiosoite: Lars Sonckin kaari 14, 02600 Espoo

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Nimi: Jouni Vilkko
Postiosoite: Lars Sonckin kaari 14, 02600 Espoo
Sähköposti: info@verutum.fi

3. Rekisterin nimi
Verutum Oy:n markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja voidaan käyttää asiakassuhteiden hoitamiseen sekä markkinointitarkoitukseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja: Yhteystiedot, arvo tai ammatti, asiakassuhdetta koskevat tiedot, viestinnän toteuttamisen ja palveluiden käyttöä koskevat tiedot (haku- ja selailutiedot), mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan Verutum Oy:n ja Markkinointirekisteri Oy:n rekistereistä rekisteröidyn suostumuksen kautta ja yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille, paitsi mikäli Suomen viranomaistoimet niin edellyttävät.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä kyseisten alueiden ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot ovat luottamuksellisia. Verutum Oy:n laitteisto ja verkko on suojattu asianmukaisin toimenpitein ja tarvittavin teknisin tavoin palomuurein ja käyttöoikeuksin. Tietoihin pääsevät käsiksi vain määritellyt henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Tietoja ei säilytetä manuaalisesti.

10. Tarkastusoikeus

Rekisterissä oleva henkilö voi kirjallisella pyynnöllä saada tiedot, jotka hänestä on rekisteriin talletettu, tietolähde sekä rekisterin tietojen käyttötarkoitus ja luovutusehdot.

11. Oikeus väärän tiedon korjaamisesta

Rekisteröidyn vaatimuksesta tai rekisterinpitäjän havaitessa virheellisen, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon, rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää viivytyksettä henkilötiedon.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyn on oikeus kieltää rekisterinpitäjältä tietojensa luovuttaminen ja käsittely markkinointia ja suoramainontaa varten.

Ota yhteyttä

Voit laittaa meille viestin ja vastaamme sinulle mahdollisimman pian.

Kysymyksiä tai mietteitä? Autan mielelläni.

Paina ENTER keskustellaksesi