fbpx

Tässä artikkelissa kerrotaan Annin, Hannan, Niinan ja Veeran kokemukset Sote meets Hyten kehittäjävalmennuksesta ja kehittämishankkeista.

Verutum Oy on yhteistyössä Innokylän kanssa kehittänyt hyvinvointia ja terveyttä edistävien palveluiden kehittämiseen tähtäävän koulutuskokonaisuuden vastaamaan työelämän tarpeeseen. Koulutuskokonaisuus tuo yhteen sosiaali-, hyvinvointi- ja terveydenhuoltoalan ammattilaisia kehittämään yhdessä alan prosesseja ja palveluja yli toimiala- ja organisaatiorajojen. Räätälöityä koulutusta luotsaavat soten kehittämistyöhön paneutuneet kouluttajat.  

Ilmoittaudu Sote meets Hyte -kehittäjävalmennukseen 24.9.2024 mennessä klikkaamalla painiketta alla tai jatka lukemista soten kehittämishankkeista.

 

Vuonna 2023 toimintansa aloittaneiden hyvinvointialueiden perustaminen on ollut suuri muutos, mutta siirtymäkausi on ollut nopea. Uusien toimintamallien ja työkulttuurin yhteensovittamiseen on ollut käytännössä vain noin vuoden verran aikaa. Työ jatkuu edelleen.

 

 

Työelämälähtöisiä kehittämishankkeita on toteutettu jo kahden vuoden ajan

 

 

Sote meets Hyte -koulutuskokonaisuutta on toteutettu lähes kahden vuoden ajan loistavin tuloksin. Menossa on jo neljäs koulutusryhmä, joiden tiimoilta on toteutettu työelämälähtöisiä kehittämishankkeita. Valmistuneita opiskelijoita on jo useita kymmeniä, jotka ovat kehittämishankkeinaan toteuttaneet erilaisia yhteistyömalleja, valmennuskokonaisuuksia, osallisuusohjelmia, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmia, osallistavan toiminnan malleja, hyte-palveluprosessin kehittämistä, yhteistyöverkostojen käynnistämistä, lääkeketjun kehittämistä ja asiakasohjauksen kehittämistä.

Antina koulutustoteutuksessa on, että kehittämishankkeiden tulokset eivät jää yksittäisen organisaation tai hyvinvointialueen käyttöön, vaan ne kootaan kouluttajien ohjauksella myös Innokylään, josta toimintamallit ja prosessit ovat myös muiden alan ammattilaisten hyödynnettävissä.

 

 

Innostavaa ja osallistavaa kehittämistä

 

Sosiaali-, hyvinvointi- ja terveydenhuoltoalalla vallitsee työssä tunnetusti kiire ja työntekijöitä ei useinkaan ole mahdollista sitouttaa pitkiksi ajoiksi kehittämiseen, vaikka kehittämistarve olisikin suuri. Koulutuksessa mukana olleet ja jo valmistuneet opiskelijat Niina Salmi, Anni Pietarinen, Veera Lintula ja Hanna Valkeapää tuovat kuitenkin esiin, että sidosryhmien osallistaminen kehittämiseen on ollut yllättävänkin sujuvaa. Kun kehittämistä on lähdetty toteuttamaan asiakkaan tarpeista lähtöisin, kehittämiseen osallistaen ja viestintä on hoidettu tehokkaasti, niin kollegoiden, sidosryhmien ja yrityksen johdon sitoutuminen on osittain ylittänyt jopa alun odotukset. Uusien toimintamallien ja -prosessien kehittämisen on nähty hyödyttävän kaikkia ja säästävän kaikkien aikaa. Kehittämistä on päästy viemään yhdessä eteenpäin onnistunein tuloksin.

 

Koulutuskokonaisuus luo struktuuria kehittämiselle

 

Koulutuksen aikana suoritetaan Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto, joka kytketään työssä toteutettavaan kehittämishankkeeseen. Opintojen aikana on noin 10 opintopäivää ja koulutuksen kokonaiskesto on noin 1,5 vuotta. Opintopäivien ulkopuolella oppiminen ja kehittäminen tapahtuu omassa työssä ja materiaalia tuotetaan omalle organisaatiolle. Tästä myös tutkintoaineisto muodostuu. Koulutus kokonaisuudessaan antaa raamit ja aikataulun sekä antaa työkaluja asiakaslähtöiseen osallistavaan kehittämiseen.

Koulutuksen valmentaja Merja Ikäheimo (THL, Erikoissuunnittelija) kiteyttääkin valmennusohjelman hyödyn seuraavasti:

”Valmennus tukee ja jäntevöittää alueella tapahtuvaa kehittämistyötä. Valmennusohjelman sisältöjä on mietitty tarkasti ja niitä myös räätälöidään alueiden tarpeisiin. Valmennuksessa mennään syvälle oman alueen kehittämistyöhön ja jaetaan kokemuksia muiden alueiden kehittäjien kanssa.”

Valmistuneista opiskelijoista Hanna Valkeapää (Varsinais-Suomen hyvinvointialue, projektiasiantuntija) tiivistää myös, että:

”Vaikka olisinkin hankkeen toteuttanut joka tapauksessa, niin koulutuksesta tuli toteuttamiseen hyvä rakenne ja kehittämisen osa-alueet tulivat vastaan mukavina kokonaisuuksina. Asioita pääsi myös työstämään yhdessä toisten kehittäjien kanssa, mikä toi kehittämiseen ehkäpä jopa syvyyttä lisää”

 

Työkaluja ja vertaistukea kehittämistyön toteuttamiseksi

 

Koulutuksen opintopäivät kytketään käytännönläheisesti kehittämisen eri teemoihin, kuten kehittämistyön suunnitteluun, asiakaslähtöiseen palvelumuotoiluun, yhteiskehittämiseen, moniammatilliseen tiimityöhön ja viestintään, tuotteistamiseen sekä brändivaikuttavuuteen. Koulutuksen aikana tukena ovat myös opiskelijakollegat, jotka työskentelevät samojen asioiden ympärillä.

Valmennuksen suunnittelija ja kouluttaja Hanne Savolainen (THL, Erikoissuunnittelija) kuvaakin, että:

”Kehittäjävalmennuksessa ei istuta seminaareissa, vaan kehittämistehtäviä peilataan oman alueen toimintaan ja koulutuksen aikana opittua viedään joustavasti koko ajan käytäntöön.

Vielä tätäkin parempaa on vertaistuki. Kehittämishankkeita on paljon, kaikki kehittävät palveluja ja toimintaa omalla alueellaan, mutta valmennus tuo tähän huikean yhteisen matkan, jonka aikana pystyy vertailemaan kehittämistä ja oppimaan toisilta koko 1,5 vuoden ajan. Tämä on valtava etu sekä kaikille alueille että kehittäjille!”

Myös vastavalmistunut, ’Katkeamatonta ja sujuvaa lääkeketjua’ kehittänyt apteekkari Niina Salmi (Tervolan apteekki), kiteyttää vertaisryhmästä saadun voiman seuraavasti:

Ryhmätyöt [opintopäivissä] olivat tosi hyviä. Kun ryhmätöissä otetaan aina joku aihe ja sitä käsitellään, niin niistä kannattaa ottaa ylös vinkkejä. Itse sitä aina katsoo aihetta omasta näkökulmasta, mutta muut osallistujat tuovat siihen aivan eri näkökulmaa.”

Sote meets Hyte -valmennusohjelma

 

Tule mukaan kehittämään sote-hyte -palveluita

 

Oletko sosiaali-, hyvinvointi- tai terveydenhoitoalan työntekijä, vaikuttaja tai kehittäjä, jolla on työpöydällä kehitettäviä prosesseja tai palveluja? Tule mukaan syksyllä käynnistyvään Sote meets Hyte -koulutukseen, josta saat struktuuria, työkaluja ja vertaistukea oman kehittämistyösi tueksi.

Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena, jolloin se on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta. Seuraava käynnistyvä koulutus toteutetaan valtakunnallisena toteutuksena ja opintopäivät toteutetaan pääosin etätoteutuksena.

Seuraava koulutus käynnistyy 1.10.2024, klo 8.30–10.00 avausinfolla. Avausinfo pidetään etäyhteyksin. Ilmoittaudu mukaan seuraavaan ryhmäämme 24.9.2024 mennessä klikkaamalla painiketta alla.

t

Mitä

SOTE MEETS HYTE – KEHITTÄJÄVALMENNUS on suunnattu kaikille hyvinvoinnin ja sitä tukevien tehtävien ja palveluiden parissa työskenteleville ammattilaisille ja kehittäjille kunnissa, hyvinvointialueilla, järjestöissä, seurakunnissa ja yrityksissä.

Valmennus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena, jolloin se on osallistujille maksutonta. Valmennuksen myötä suoritetaan tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto, joka on erittäin arvostettu ammatillinen tutkinto.