fbpx

Päihdehoitotyö 

Vaikuttavan kehittämisen askelmerkit

Päihdehoitotyö – valmennuksen tavoitteena on kehittää uusi toimintamalli omaan työyksikköön päihdehoitotyön näkökulmasta. Koulutus sisältää ideointia, kehittämistä, pilotointia ja lopulta uusien tai kehittyneempien toimintamallien käytäntöön vientiä organisaation tavoitteiden ja strategioiden pohjalta.

Valmennus on suunnattu päihdehoitotyötä tekevälle sairaanhoitajalle tai päihdehoitotyön alueelle suuntautuvalle terveydenhuolto-/sosiaalityön ammattilaiselle, jolla on jo työkokemusta.

Koulutuksen kesto on noin 1,5 vuotta, josta lähipäiviä on 10–12. Itsenäisen opiskelun aikana laaditaan opiskelijan oman organisaation kehittämiseen suunnattu hanke. Lähipäivät järjestetään 1,5-2 kuukauden välein kestäen 1-2 arkipäivää, klo 9.00–16.00 Helsingissä tai alueellisesti.
Lähipäivät järjestetään koronan takia etäyhteyksillä toistaiseksi.

Koulutuksen hyödyt

  • Saat konkreettisia työkaluja arkipäivän toiminta- ja palvelukäytäntöihin sekä kiinnostavia näkökulmia esimerkiksi asiakaspalveluun.
  • Saavutat paremman asiakaskokemuksen suunnitelmallisen työskentelymallin kautta.
  • Opit edistämään moniammatillista toimintaa ja kehittämään tiimityötä.
  • Tuotat koulutuksen aikana päihdehoitotyön kehittämishankkeen, jonka avulla pystyt kehittämään uusia toimintamalleja omassa organisaatiossasi.

Seuraavan valtakunnallisen ryhmän aloituspäivä on 9.2.2021, jolloin käsitellään orientaatio valmennukseen, päihdetyön tulevaisuuden kehitysuunnat ja oma palvelukehitysideasi.
Varaa paikkasi 27.1.2021 mennessä.

Alueellisista ryhmistä saat lisätietoa kysymällä.

Tilaa esite ja kysy lisää:

  • Haluan lisätietoa koulutuksesta

Yhteystiedot

Verutum Oy
Pasilankatu 2
00240 Helsinki

[email protected]

Y-tunnus: 1798271-7