fbpx

Artikkeli Kymsoten päihdetyön valmennusohjelman kokemuksista

Päihdetyön valmennus on ratkaisukeskeinen ohjelma terveydenhuoltoalan ja sosiaalityön ammattilaisille.
Verutum on tehnyt ohjelmassa vahvaa yhteistyötä Ekamin ja Päihdelääketieteen yhdistyksen asiantuntijoiden kanssa.

Kymsoten ammattilaiset tuottivat uusia toimintamalleja päihdepotilaiden hoitoon

Saimme valtavan määrän lisää osaamista organisaatioomme, kertoo mielenterveys- ja päihdepalvelujen palvelupäällikkö Heli Kainulainen. Koulutuksen avulla ammattilaiset tuottivat meille useita käyttökelpoisia uusia toimintamalleja päihdepotilaiden hoitoon ja asiakastyötä tekevien näkökulma pysyi töissä vahvana. Työelämälähtöinen koulutus tukee sekä työntekijää työssään, että hyödyttää organisaatiota työn kehittämisessä.

Suurin osa Kymsoten valmistuneista päihdetyövalmennuksen kehittämistehtävistä on valmiina käyttöönotettavaksi.

 

Päihdetyövalmennuksen palvelumuotoilun ja kehittämistyön käyttöönotolla tuloksia jokaisen omaan työhön

 

Sairaanhoitaja Antti Nakari oli mukana koulutuksessa ja hän korosti myös palvelumuotoilun taitojen vahvistumista.

– Koulutus antoi valmiuksia kehittämistyöhön ja vaikutti omiin ajatuksiin ja asenteisiin asiakkuudesta. Tarkoitan siis, että miten kehitystyö tapahtuu alusta lähtien asiakkaan tarpeista ja asiakas pidetään mukana prosessissa koko ajan, Nakari kertoo.

Koulutuksen toteuttamisessa oli myös haasteensa. Työpaikkaohjaajan ja koulutettavan yhteistyön tulee olla jatkossa tiiviimpää, kehittämistehtävä kun tule suoraan työelämän tarpeista. Moni koki myös koulutuksen vaativaksi.

Sairaanhoitaja Eija Häkkinen Haminan mielenterveys- ja päihdepoliklinikalta teki kehittämistehtävän lääkevieroitushoidosta.

– Palvelumuotoilu ja tuotteistaminen hoitotyöhön yhdistettynä vaati minulta aluksi ajatusponnistelua. Koulutuksessa oppi myös tarkastelemaan asioita lainsäädännön ja talouden näkökulmasta. Oman kehitysidean löytäminen, työstäminen ja kuvaaminen vaati pohtimista. Oli muistiin jäävä hetki, kun oma lääkevierotuspotilaan hoitopolku oli luotu, Häkkinen kertoo.

– Koulutuksessa parasta oli uusi tieto ja opitut käytännöt. Mukavana muistona jäi erityisesti mieleen oman yksikön työntekijöiden ensimmäiset haastattelut keväällä, jolloin työntekijät innokkaana kertoivat kokemuksiaan ja tapahtuneita muutoksia kehittämiskohteeni potilaiden hoidossa ja mahdollisia kehittämiskohteita. Paljon on mielessä, mitä vielä voisi kehittää ja parantaa, Häkkinen jatkaa.

Sairaanhoitaja Minna Suomi teki kehittämistehtävän yleissairaalapsykiatrian poliklinikalle.

”Suunnittelin kriisi-intervention päihtyneenä itsemurhaa yrittäneen auttamiseksi. Erityisesti sellaiset potilaat, joilla ei ole mielenterveys- ja päihdepalveluihin olemassa olevaa hoitosuhdetta, on vaikea saada sitoutumaan uuteen hoitopaikkaan. Kun me käymme yleissairaalapsykiatrian poliklinikalta tapaamassa potilasta, on luontevaa, että tapaamme potilasta muutaman kerran potilaan kotiuduttua. Useat tulevat autetuksi oikea- aikaisella ja tiiviillä hoidolla, Suomi kertoo

Suurin osa Kymsoten päihdetyövalmennuksen kehittämistehtävistä on valmiina käyttöönotettavaksi.

Verutumilla on käynnissä kahdeksan (8) päihdetyön valmennus- ja kehittämisohjelmaa eri puolilla Suomea

Päihdetyön valmennuksissa on mukana yhteensä yli 200 päihdetyön ammattilaista.
Ohjelmien aikana on jo kehitetty ja kehitetään uusia hoitotyön toimintamalleja ja palvelukokonaisuuksia. Ryhmissä on ollut osallistujia sekä sosiaalialalta että terveydenhuoltoalalta ja tavoitteena on ollut paitsi asiakaslähtöisen toiminnan edistäminen, myös verkostotoiminnan ja moniammattillisen toiminnan kehittäminen sekä hyvien käytäntöjen jakaminen.

Päihdehoitotyön valmennusohjelma on tutkintotavoitteinen koulutus, jossa 1,5 vuoden aikana osallistujat suorittavat palvelumuotoilupainotteisen Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon (TKEAT), joka on suunnattu päihdetyön kehittämisen tarpeisiin.

Uusi valtakunnallinen ryhmä käynnistyy 3.5.2022. HUOM! Ilmoittaudu valtakunnalliseen valmennusohjelmaan viimeistään 22.4.2022.

Lisäksi käynnistämme alueellisia ryhmiä eri puolille Suomea.

Alkuperäinen Kymsoten päihdetyön tiedote löytyy seuraavan linkin takaa: https://www.kymsote.fi/fi/kymsote-vahvistaa-paihdetyon-osaamista

 

Kysy lisää

041 452 9268
[email protected]
Kysy lisää →

Voit myös jatkaa lukemista klikkaamalla seuraaviin artikkeleihin:

t

Mitä

Päihdehoitotyö – valmennuksen tavoitteena on kehittää uusi toimintamalli omaan työyksikköön päihdehoitotyön näkökulmasta. Koulutus sisältää ideointia, kehittämistä, pilotointia ja lopulta uusien tai kehittyneempien toimintamallien käytäntöön vientiä organisaation tavoitteiden ja strategioiden pohjalta.

Valmennus on suunnattu päihdehoitotyötä tekevälle sairaanhoitajalle tai päihdehoitotyön alueelle suuntautuvalle terveydenhuolto- ja sosiaalialan ammattilaiselle, jolla on jo työkokemusta.

Koulutuksen kesto on noin 1,5 vuotta, josta lähipäiviä on 10–12. Itsenäisen opiskelun aikana laaditaan opiskelijan oman organisaation kehittämiseen suunnattu hanke.