fbpx

Valmennuksen esittely.  Teksti: Sari Selkälä

Päihdehoitotyön valmennusohjelma on ratkaisukeskeinen valmennus terveydenhuoltoalan ja sosiaalityön ammattilaisille. Valmennuksessa hyödynnetään palvelumuotoilun menetelmiä päihdetyön kehittämisessä uudella tavalla. Ideoiden ja oivallusten kautta opitaan hyödyntämään palvelumuotoilun työkaluja ja kytkemään ne suunnitelmallisesti ja tehokkaasti organisaation toimintaan.

Päihdetyö on kohtaamista ja yksilöllistä auttamista

Päihdetyön erikoisasiantuntija Petri Kylmänen on ollut mukana suunnittelemassa koulutuksen sisältöä. Petrin kokemuksen mukaan valtaosa päihdepalveluja tarvitsevien kohtaamisista tapahtuu muualla kuin varsinaisissa päihdepalveluissa.

”Päihdearkea eletään varhaisteini-iästä vanhuuteen, valtaosa alkoholin riskikäyttäjistä on tänäänkin mennyt töihin.”

Miten haitalliseen päihteiden käyttöön voi puuttua? Petri painottaa ihmisen kohtaamisen tärkeyttä. Miten kykenemme näkemään asiakkaan aktiivisena toimijana, ei avusta riippuvaisena ongelmatapauksena. Päihdetyö on ennen kaikkea asiakasymmärryksen kautta ratkaisujen löytämistä. Päihdehoitotyön valmennusohjelman tärkeänä osana on asiakkaan näkökulman esille tuominen, asiakasymmärryksen vahvistaminen.

Päihdetyössä ongelmana on, että

asiakasta pallotellaan pisteestä toiseen.
Koulutuksen tavoitteena on päästä ohjaamisen vimmasta pois. Ei ohjata asiakasta nopeasti eteenpäin, vaan tehdään sellaisia toimenpiteitä, jotka auttavat eteenpäin toipumisen tiellä juuri hänelle sopivasti.”

.

Työkaluja ja asiakaskeskeisyyttä päivittäiseen hoitotyöhön

1,5 vuoden mittainen valmennus antaa käytännöllisiä työkaluja, joita pääsee hyödyntämään heti omassa työssään. Mikäli valmennukseen osallistuu useampi henkilö organisaatiosta, valmennuksen oppeja pääsee työstämään yhdessä koko valmennuksen ajan. Valmennus antaa uusia näkökulmia omaan tekemiseen, mutta koko työyhteisö hyötyy valmennuksesta.

”Eri näkökulmien tarkastelu koulutuksen kautta vaikuttaa asenteisiin. Esimerkiksi päihteidenkäytön puheeksioton esteenä on useimmiten työntekijän pelko siitä, että asiakas loukkaantuu. Tutkimukset osoittavat, että näin ei ole. Tärkeää ei ole se, mitä sanotaan, vaan miten sanotaan. Miten päihdetyössä osataan rohkaista ja tuoda asioita avoimesti esille.”

Päihdehoitotyön valmennusohjelma on rakennettu kaikille päihdetyötä tekeville terveydenhuoltoalan ja sosiaalityön ammattilaisille. Valmennuksen suunnittelussa on ollut mukana Verutumin koulutusasiantuntijoiden lisäksi Päihdelääketieteen yhdistys ja asiantuntijat Petri Kylmänen sekä Marianne Hellsten. Valmennus sopii asiantuntijoille, esimiehille, projektipäälliköille – kaikille, jotka ovat kiinnostuneita uusien toimintamallien kehittämisestä omassa työssään. Valmennus avaa uusia näkökulmia omaan työhön ja antaa keinoja toimintamallien jalkauttamiseen ja tiedon jakamiseen. Asiat muuttuvat yhdessä tekemällä.

Päihdehoitotyön valmennusohjelma on tutkintotavoitteinen koulutus, jossa 1,5 vuoden aikana suoritat palvelumuotoilupainotteisen Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon (TKEAT).

Ilmoittautudu seuraavaan valmennusryhmään klikkaamalla ’Ilmoittaudu ja lue valmennuskuvaus’-painiketta alla.

 

KYSY LISÄÄ

041 452 9268
[email protected]
Yhteydenottolomake →

Voit myös jatkaa lukemista seuraavilla artikkeleilla:

t

Mitä

Päihdehoitotyö – valmennuksen tavoitteena on kehittää uusi toimintamalli omaan työyksikköön päihdehoitotyön näkökulmasta. Koulutus sisältää ideointia, kehittämistä, pilotointia ja lopulta uusien tai kehittyneempien toimintamallien käytäntöön vientiä organisaation tavoitteiden ja strategioiden pohjalta.

Valmennus on suunnattu päihdehoitotyötä tekevälle sairaanhoitajalle tai päihdehoitotyön alueelle suuntautuvalle terveydenhuolto- ja sosiaalialan ammattilaiselle, jolla on jo työkokemusta.

Koulutuksen kesto on noin 1,5 vuotta, josta lähipäiviä on 10–12. Itsenäisen opiskelun aikana laaditaan opiskelijan oman organisaation kehittämiseen suunnattu hanke.