fbpx

Verutumin valmentavan johtamisen toimialakohtaisia ohjelmia on käynnistetty alueellisesti, soten, ilmasto- ja ympäristövastuun ja valtion hallinnon organisaatioille. Älä epäröi kysyä sinulle sopivasta johtamisohjelmasta. Alla olevasta painikkeesta voit ilmoittautua ilmasto- ja ympäristövastuun valmentavan johtamisen kehittämisohjelmaan.

Artikkelin teksti: Sari Selkälä
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Työn tekemisen ja johtamisen tavat ovat murroksessa. Digitaaliset työympäristöt haastavat johtajuutta uudella tavalla. Asiantuntijat etsivät työstään itseohjautuvuuden kulmakiviä: vastuuta, vapautta, vaihtelua ja tilaisuuksia toteuttaa itseään. Itseohjautuvuuden lähtökohtana on työntekijöiden vahva itsenäisyys ja vapaus päättää työn tekemisen muodoista. Itseohjautuvasti toimivassa työyhteisössä luotetaan ihmiseen ja hänen haluunsa tehdä työnsä hyvin.

Muutosjohtamisen ja esimiestyön valmentaja, tietokirjailija Helka Pirinen valmentaa johtamisen ja työelämän taitoja Verutumin asiantuntija- ja johtajuuskoulutuksissa. Helka korostaa esihenkilön ja organisaation roolia työntekijän ja tiimien itseohjautuvuuden rakentamisessa.

Organisaatiokulttuurilla ja johtamisella on valtava merkitys. Kukaan ei tule itseohjautuvaksi sillä, että esimies tekee yksipuolisesti päätöksiä. Esimiehen tulee keskustella tiimissä ja sitouttaa ihmiset. He tarvitsevat avointa pohdintaa, ideoiden pallottelua ja tukea.  Itseohjautuva työntekijä kukoistaa rakentavasta palautteesta, läsnäolosta, kannustuksesta ja innostamisesta. Itseohjautuvuus syntyy oman työn merkityksen ja motivaation kautta.”

Mikromanageerauksen aika on ohi

Esihenkilöiltä itseohjautuvuuden rakentaminen vaatii tavoitteiden asettamista. Valmentava johtaminen on erityisesti vuorovaikutus- ja viestintäkeskeistä. Esihenkilö luo tekemiseen järjestystä, mutta ei kontrollia. Ohjaamalla ja dialogin keinoin pääsee pitkälle. Johtaja on läsnä ja saatavilla. Yhteisten tavoitteiden ja raamien sisällä jokainen voi tehdä omalla osaamisellaan parhaat ratkaisut ja saavuttaa onnistumisia.

”Itseohjautuvuus ei ole yksintekemistä, enemmänkin näen sen oma-aloitteellisuutena ja vastuunottoa työstä. Näen itseohjautuvuuden ekosysteeminä, jossa kaikki ihmiset toimivat keskenään, saavat virikkeitä toisiltaan, mutta toimivat samalla yksilönä vastuullisesti. Ihmisillä on päätäntävaltaa omaan työhönsä. Ketteryys on tätä päivää, ja itseohjautuvat työntekijät ja tiimit toimivat ja kehittävät toimintaa ketterästi.”

 

 

Tarvitaanko johtajia?

Itseohjautuvat tiimit ratkovat itsenäisesti ongelmia ja löytävät ratkaisuja. Itseohjautuva
työntekijä on osa tiimiä, jonne hän tuo oman osaamisen ja työpanoksen. Itseohjautuvuus edellyttää luottamusta myös kollegojen tekemiseen, halua tehdä asioita hyvin ja valmiutta johtaa omaa toimintaa. Mihin tarvitaan esihenkilöitä?

”Esihenkilön rooli on toimia innovaattorina ja inspiroida ihmisiä. Johtajilta vaaditaan rohkeutta ja mielikuvitusta. Esihenkilö ideoi yhdessä tiiminsä kanssa, vie ideoita ja kehittämisen tuloksia eteenpäin. Itseohjautuva tapa toimia kietoutuu kaikille tasoille, yksittäisestä työntekijästä korkeimpaan johtoon. Itseohjautuvuus on ennen kaikkea yrityskulttuuria – ”näin meillä on tapana toimia”. Organisaatiokulttuurin täytyy tukea itseohjautuvuutta, antaa ihmisille mahdollisuuksia vaikuttaa ja päättää.”

Yhteiset kokemukset ovat työnimun polttoainetta

Helka muistuttaa, että ihminen on laumaeläin, joka viihtyy toisten kanssa. Moni kärsii jo kauan jatkuneessa etätyössä yksinolosta. Esihenkilön täytyy olla valppaana, tunnistaa ja tarjota mahdollisuuksia yhteisiin hetkiin ja kohtaamisiin. Valmentajana Helkalla on vahva näkemys siitä, että harva haluaa päästä työelämässä helpolla. Palkitsevaa on tunne siitä, että saa laittaa itsensä peliin ja onnistua.

”Tähän tarvitaan esihenkilön tukea. Kaikkia temppuja ei tarvitse keksiä itse, vaan innostaa tiimi ideoimaan. Ihmisten ideointikyky on valtava, sitä ei pidä aliarvioida. Erityisesti nyt etätyöskentelyn aikana perinteiset vuorovaikutuksen tavat työyhteisössä ovat muuttuneet, entisiä tapoja ei voi suoraan siirtää verkkoon. Nyt on tilaisuus tehdä asioita uudella tavalla.”

 

Innovaatiot syntyvät ihmisten kohtaamisissa ja yhteisistä kokemuksista. Siis ylös työtuolista, Helka kannustaa. Ideoikaa yhdessä uusia kohtaamispaikkoja, muitakin kuin jo tutuksi tulleita Zoom-, Teams ja Yammer -alustoja.

” Yhteiset kahvihetket voivat olla virtuaalisia piknikkejä tai tietoiskut kävelykokouksia. Oppimista, kehittämistä ja työtä voi tehdä missä vaan.”

 

t

Mitä

Valmentavan johtajuuden ohjelmia toteutetaan taas 2023-2024

Valmentava johtaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa -koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla toimiville johtajille, esihenkilöille tai esihenkilötyöhön siirtyville. Koulutusohjelman avulla kehität omaa toimintatapaasi valmentavana ja innostavana esihenkilönä ja saat työkalupakin oman johtajuutesi tueksi.

Valmentava johtaminen – Ilmasto- ja ympäristövastuun kehittämisohjelma on sinulle, joka toimit johtajana, esihenkilönä, asiantuntijana, kehittäjänä tai yrittäjänä ensisijaisesti luonnonvara- ja ympäristöalalla tai niihin liittyvillä toimialoilla. Valmennuksessa edistät organisaatiotasi vihreän sirtymän menestyjänä ja samalla kehität itseäsi valmentavana esihenkilönä.

Valmentava johtaminen -Lapin alue on suunnattu Lapin alueen yritysten ja julkisyhteisöjen johtajille, esihenkilöille ja asiantuntijoille. Ohjelman avulla kehität omaa toimintatapaasi valmentavana ja innostavana johtajana ja saat työkalupakin oman esihenkilötyösi tueksi. Ohjelman aikana voit verkostoitua Lapin alueen toimijoiden kanssa.

Valmentava johtaminen valtionhallinnossa -koulutus on suunnattu valtionhallinnon organisaatioissa toimiville johtajille, esihenkilöille tai esihenkilötyöhön siirtyville. Koulutusohjelman avulla kehität omaa toimintatapaasi valmentavana ja innostavana esihenkilönä ja saat työkalupakin oman esihenkilötyösi tueksi.