fbpx

Sote-uudistuksen myötä hyvinvointityö jakautuu sekä kunnille että hyvinvointialueille. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen vaatii yhä enemmän yhteistyötä ja tarve monialaisen yhteistyön rakenteisiin kasvaa:

  • Kunnan omien toimialojen välille
  • Kunnan ja hyvinvointialueen välille
  • Yhteistyö yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa

Hyvinvointityö vaatii siis yhteistyövalmiutta ja -kyvykkyyttä monen tahon ja toimijan kanssa.

Sote Meets Hyte -kehittäjävalmennus antaa edelläkävijöille 1,5 vuoden aikana työkaluja ja uudenlaista osaamista alan huippuasiantuntijoiden johdolla. Valmennus on myös erinomainen mahdollisuus verkostoitumiseen yli maakuntarajojen hyvinvointia ja terveyttä edistävien palveluiden kehittämiseen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Innokylä – THL:n, SOSTEn ja Kuntaliiton yhteinen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämis- ja innovaatioyhteisö – on vahvasti mukana mahdollistamassa sote-alan muutosta. Sote meets Hyte -kehittäjävalmennus on Innokylän ja Verutumin yhdessä suunnittelemia ja toteuttamia.

Konkreettisia menetelmiä ja työkaluja käytännön kehittämistyöhön, lupaavat Innokylän erikoissuunnittelijat Merja Ikäheimo ja Hanne Savolainen. Kehittäjävalmennuksessa näkyy Hannen ja Merjan käytännönläheinen ote ja kokemus sote-kentältä.

Merja, miksi tällaista valmennusta tarvitaan?

”Valmennus tukee ja jäntevöittää alueella tapahtuvaa kehittämistyötä. Valmennusohjelman sisältöjä on mietitty tarkasti ja niitä myös räätälöidään alueiden tarpeisiin. Valmennuksessa mennään syvälle oman alueen kehittämistyöhön ja jaetaan kokemuksia muiden alueiden kehittäjien kanssa.”

Hanne, olet tiiviisti mukana valmennuksen toteutuksessa. Mikä on parasta?

”Parasta on se, että kehittäjävalmennuksessa ei istuta seminaareissa, vaan kehittämistehtäviä peilataan oman alueen toimintaan ja koulutuksen aikana opittua viedään joustavasti koko ajan käytäntöön.
Vielä tätäkin parempaa on vertaistuki. Kehittämishankkeita on paljon, kaikki kehittävät palveluja ja toimintaa omalla alueellaan, mutta valmennus tuo tähän huikean yhteisen matkan, jonka aikana pystyy vertailemaan kehittämistä ja oppimaan toisilta koko 1,5 vuoden ajan. Tämä on valtava etu sekä kaikille alueille että kehittäjille!

Lyhyesti vielä, mitä Sote meets Hyte -valmennukseen osallistuva voi odottaa?

”Konkreettisia ja käytännönläheisiä asiakasymmärrystä lisääviä työkaluja omaan työhön, vertaistukea ja verkostoja.”

Kysy lisää uusista Sote meets Hyte -kehittäjävalmennuksista.

Todellista täsmätukea suuren muutoksen läpivientiin.
Monitoimijainen ja laaja-alainen osallistujajoukko, joka toimii hyvinvoinnin ja sitä tukevien toimien, tehtävien ja palveluiden parissa jakamassa toisilleen mainiota vertaistukea! ”

t

Mitä

Sote meets Hyte -kehittäjävalmennus on suunnattu kaikille hyvinvoinnin ja sitä tukevien tehtävien ja palveluiden parissa työskenteleville ammattilaisille ja kehittäjille kunnissa, hyvinvointialueilla, järjestöissä, seurakunnissa ja yrityksissä..

Valmennuksen myötä saat valmiuksia asiakaslähtöisten, hyvinvointia ja terveyttä edistävien palveluiden kehittämiseen sekä nykyisten toimintaprosessien parantamiseen yhteistyössä yli toimiala- ja organisaatiorajojen.

Kokoamme parhaillaan uutta valmennusryhmää.