fbpx
Teksti: Sari Selkälä

Maakunnissa ympäri Suomen puhaltavat muutoksen tuulet. Kun sosiaali- ja terveydenhuolto yhdistyvät maakunnallisiksi sote-keskuksiksi, tarvitaan muutosagentteja viemään uusia toimintamalleja käytäntöön.

Tulevaisuuden sote-keskus kehittäjävalmennus antaa edelläkävijöille 1,5 vuoden aikana työkaluja ja uudenlaista osaamista alan huippuasiantuntijoiden johdolla. Valmennus on myös erinomainen mahdollisuus verkostoitumiseen yli maakuntarajojen.

Innokylä – THL:n, SOSTEn ja Kuntaliiton yhteinen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämis- ja innovaatioyhteisö – on vahvasti mukana mahdollistamassa sote-alan muutosta. Tulevaisuuden sote-keskusten kehittäjävalmennukset ovat Innokylän ja Verutumin yhdessä suunnittelemia ja toteuttamia. Niissä mennään sote-palvelujen kehittämisen ytimeen.

Konkreettisia menetelmiä ja työkaluja käytännön kehittämistyöhön, lupaavat Innokylän erikoissuunnittelijat Merja Lyytikäinen ja Hanne Savolainen. Heidän käytännönläheinen kädenjälkensä ja kokemuksensa sote-kentältä näkyvät kehittäjävalmennuksen sisällöissä.

Merja, miksi tällaista valmennusta tarvitaan?

”Valmennus tukee ja jäntevöittää alueella tapahtuvaa kehittämistyötä. Valmennusohjelman sisältöjä on mietitty tarkasti ja niitä myös räätälöidään alueiden tarpeisiin. Valmennuksessa mennään syvälle oman alueen kehittämistyöhön ja jaetaan kokemuksia muiden alueiden kehittäjien kanssa.”

Hanne, olet tiiviisti mukana valmennuksen toteutuksessa. Mikä on parasta?

”Parasta on se, että kehittäjävalmennuksessa ei istuta seminaareissa, vaan kehittämistehtäviä peilataan oman alueen toimintaan ja koulutuksen aikana opittua viedään joustavasti koko ajan käytäntöön. Vielä tätäkin parempaa on vertaistuki. Kehittämishankkeita on paljon, kaikki kehittävät palveluja ja toimintaa omalla alueellaan, mutta valmennus tuo tähän huikean yhteisen matkan, jonka aikana pystyy vertailemaan kehittämistä ja oppimaan toisilta koko 1,5 vuoden ajan. Tämä on valtava etu sekä kaikille alueille että kehittäjille!

Lyhyesti vielä, mitä valmennukseen osallistuva voi odottaa?

”Konkreettisia ja käytännönläheisiä asiakasymmärrystä lisääviä työkaluja omaan työhön, vertaistukea ja verkostoja. Valmennus on suunniteltu ja rakennettu tulevaisuuden sote-keskustoimijoille, mitään turhaa ei ole tarjolla.”

Sote-kehittäjävalmennukset käynnistyvät toukokuussa.

Todellista täsmätukea suuren muutoksen läpivientiin.”

t

Mitä

Tulevaisuuden sote-keskus kehittäjävalmennus on suunnattu Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus–ohjelmassa palveluiden kehittämisen parissa työskenteleville ammattilaisille ja kehittäjille (sekä julkinen sektori että järjestöt). Valmennuksen myötä saat valmiuksia asiakastarpeisiin pohjautuvien palveluiden kehittämiseen sekä nykyisten toimintaprosessien parantamiseen yhteistyössä yli toimiala- ja organisaatiorajojen. Valmennuksen kesto on noin 1,5 vuotta, lähiopetuspäiviä on 11 kpl. Kokoamme parhaillaan ryhmiä keväällä 2021 alkaviin valmennuksiin.