fbpx

Kehittäjävalmennus – Tulevaisuuden SOTE-keskus

HUOM! Jatkoimme ilmoittautumista 11.5.2021 saakka.

Valmennus on suunnattu Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus–ohjelmassa palveluiden kehittämisen parissa työskenteleville ammattilaisille ja kehittäjille (sekä julkinen sektori että järjestöt).

Valmennuksen myötä saat valmiuksia asiakastarpeisiin pohjautuvien palveluiden kehittämiseen sekä nykyisten toimintaprosessien parantamiseen yhteistyössä yli toimiala- ja organisaatiorajojen.

Valmennuksessa tarjotaan konkreettisia menetelmiä sovellettaviksi kehittämistyössä sekä hyödynnetään mm. Innokylän työkaluja.

Valmennuksen toteuttavat yhteistyössä Innokylä ja Verutum Oy. Ohjelman valmentajat ovat eri osa-alueiden huippu-asiantuntijoita ja valtakunnallisesti tunnustettuja osaajia.

Valmennusohjelman sisältö kytketään tukemaan sote-uudistusta ja Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus-ohjelman käytäntöön vientiä. Valmennuksen sisällöissä yhdistyy uusin tutkimustieto hyviin käytännön case-esimerkkeihin sekä kehittämisen työkaluihin.

Valmennuksen kesto on noin 1,5 vuotta, lähiopetuspäiviä on 11 kpl. Pandemian vallitessa (aikana) opintopäivät pidetään etäyhteyksien välityksellä.

Valmennus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena, jolloin se on osallistujille pääsääntöisesti maksutonta (poikkeuksena muutamat oppisopimustoimistot, jotka perivät 200-300 euron suuruisen maksun valmennukseen osallistumisesta). Valmennuksen aikana suoritetaan ammatillisena tutkintona tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto. Valmennukset järjestetään ERVA-alueittain – yksi ryhmä/alue.

Valmennuksen keskeisiä tavoitteita ovat mm.:

  • Asiakas- ja tarvelähtöisten palveluiden kehittäminen ja uudistaminen
  • Konkreettisten työkalujen ja menetelmien saaminen kehittämiseen
  • Yhteiskehittämisen, osallistamisen ja vertaisoppimisen valmiuksien ja rakenteiden vahvistaminen
  • Avoimen, integraatiota tukevan ja verkostomaisen toimintatavan luominen
  • Innovaatioiden syntymistä tukevan kulttuurin edistäminen

Kysy lisää:

  • Haluan lisätietoa koulutuksesta

Yhteystiedot

Verutum Oy
Pasilankatu 2
00240 Helsinki

[email protected]

Y-tunnus: 1798271-7