fbpx

Suuri kiitos kuluneesta vuodesta! Vuoden viimeisen uutiskirjeen myötä Verutum toivottaa rentouttavaa joulun aikaa ja menestystä vuodelle 2018!


Koulutusviennistä vipuvartta tuleviin vuosiin

Koulutusviennin edistäminen on yksi hallituksen kärkihankkeista meneillään olevalla hallituskaudella (Koulutusviennin tiekartta 2016-2019). Käytännössä koulutusviennillä tarkoitetaan kaikkea sitä koulutukseen, koulutusjärjestelmään tai osaamisen siirtoon liittyvää liiketoimintaa, johon pohjautuvasta palvelusta tai tuotteesta ulkomainen taho maksaa. Suomalainen koulutusosaaminen on kansainvälisesti tunnettua, ja arvostuksen myötä ulkomainen kiinnostus koulutusosaamiseemme on vahvalla pohjalla. Koulutusviennille uusia mahdollisuuksia ovat avanneet muun muassa korkeakoulujen tutkintoihin johtavien koulutusten lukukausimaksut ulkomailta tuleville opiskelijoille, mutta lisäksi myös esimerkiksi suomalaisen ammatillisen koulutuksen korkeatasoinen osaaminen on huomattu Suomen rajojen ulkopuolella. Vuoden 2018 alussa voimaan tuleva uusi ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö lisää koulutusviennin mahdollisuuksia myös ammatillisen koulutuksen kentällä.

YHTEISTYÖTÄ JA YRITYKSIÄ

Korkeakouluilla ja ammatillisen koulutuksen oppilaitoksilla on ollut tähänkin mennessä jo jalansijaa kansainvälisillä koulutusmarkkinoilla esimerkiksi tutkimusyhteistyön ja vaihto-ohjelmien kautta. Koulutusvientiin erikoistuneet yritykset ovat sen sijaan vielä pääasiassa pieniä ja toiminta sirpaloitunutta, mutta tulevaisuudennäkymät ovat positiivisia ja laajempi toiminta aktivoitumassa myös yksityisellä sektorilla. Koulutusmarkkinoilla toimimiseen tarvitaan lisäksi myös yhteistyötä eri sektoreiden välillä. Kestävä pohja koulutusviennille luodaankin muun muassa eri toimijoiden välisillä kumppanuuksilla sekä jatkuvalla osaamispalveluiden tuotteistamisella ja kehittämisellä.


KEHITTÄEN JA OSAAMISTA UUDISTAEN PELIKENTILLE

Haasteita koulutusviennille tuottaa muun muassa se, että Suomi on tipahtanut kärkimaiden joukosta osaamis- ja digitalisaatiokehityksessä. Suomalainen koulutus ei voi ratsastaa pelkästään hyvällä maineellaan muiden maiden koulutusmarkkinoille, vaan kehitystä on tapahduttava jatkuvalla syötöllä, jotta olemme mahdollisimman kilpailukykyinen ja varteenotettava pelikaveri kansainvälisellä pelikentällä. Koulutusosaamista on näin ollen syvennettävä ja kehitettävä vastaamaan yhä paremmin kysyntään ja tarpeeseen niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Lisäksi tarvitaan liiketaloudellista osaamista, sillä kansainvälinen koulutusvienti on ammattimaista liiketoimintaa. Erityisesti yksitysillä koulutusyrityksillä on sellaista liiketaloudellisen toiminnan ymmärrystä, jota koulutusviennissä onnistuminen edellyttää, ja näin ollen perinteisten oppilaitosten lisäksi myös Verutumin kaltaisilla koulutusorganisaatiolla on arvokasta osaamista, joka kannattaa valjastaa menestyksekkään koulutusviennin edistämiseen.

Verutum onkin lähtenyt osaltaan tekemän koulutusviennin ja kansainvälistymisen kartoitusta ja selvittämään niiden mukanaan tuomia mahdollisuuksia. Verutum on tähän mennessä panostanut kotimaisella koulutuskentällä vahvasti muun muassa biotalouteen, matkailuun, SOTE-alaan ja peliteollisuuteen liittyviin koulutuksiin ja osaamisen kehittämisohjelmiin, joita löytyy myös muun muassa Innovaatiorahoituskeskus TEKESin painopistealueilta. Tarkoituksena on lähitulevaisuudessa selvittää, miten Verutumin olisi mahdollista viedä näiden alojen koulutusta myös ulkomaille. Mielenkiintoiset pelikentät odottavat!