fbpx

Teksti: Sari Selkälä

Taloushallinnon asiantuntija Jukka Hämäläinen toimii Verutumin KLT-verkkovalmennuksen kouluttajana. Jukka valaisi hiukan miksi ja miten KLT-tenttiin kannattaa valmistautua verkkovalmennuksessa ja omalla työpaikalla.

Valmennuksen sisältö vastaa tarkasti tentin sisältöä

Verutumin KLT-verkkovalmennus on rakennettu niistä aihealueista, joita oikeassa tentissä käsitellään. Koska valmennuksen sisältö vastaa realistisesti tentin toteutustapaa, tuo se osallistujille varmuutta itse tenttitilanteeseen.

Valmennuksella on vain yksi tavoite

” Tässä valmennuksessa kukaan ei ole mukana huvikseen”, muistuttaa Jukka. Tehtäviä ja itse tenttitilannetta harjoitellaan vain yhden päämäärän takia. Tavoitteena on KLT-tentin läpäiseminen.

Ei enempää eikä vähempää. 

 

 

Itsenäistä harjoittelua yhteisöllisesti

Verkkovalmennus mahdollistaa itsenäisen harjoittelun, mutta samalla tarjolla on koko verkkoyhteisön tuki. Jokaiselle on tarjolla myös henkilökohtaista ohjausta sekä verkkoympäristössä että sähköpostitse. Jukka korostaa verkossa yhdessä oppimisen merkityksestä.

” Moni valmennukseen osallistuva miettii samoja kysymyksiä. Kun verkkoympäristössä kysymykset ja vastaukset jaetaan yhteisesti, tämä hyödyttää kaikkia. Vuorovaikutuksen myötä syntyy ahaa-oivalluksia ja joukko-oppimista.”

 

 

Valmennus perustuu ennen kaikkea harjoitteluun. Valmennuksessa harjoitellaan mekaanista vastaamista tenttikysymyksiin, kaikki tentin osa-alueet käydään harjoituksissa läpi.

”Oleellista on, että tietoa ei lueta paperilta, vaan se tuotetaan paperille”, muistuttaa Jukka.

 

Kun valmistaudut, tartu rohkeasti itsellesi vieraisiin tehtäviin

Lähde rohkeasti omassa työssäsi tekemään käytännön harjoittelua. Hakeudu erityisesti tehtäviin, jotka eivät ole ennestään tuttuja. Jukka vinkkaa erityisesti verotusjärjestelyihin ja verosuunnitteluun liittyvistä töistä. Ne ovat tyypillisesti tehtäviä, joita kirjanpitäjä ei joudu työssään säännöllisesti tekemään. Monella näihin kuuluvat myös sisäisen laskennan tehtävät kuten kustannuslaskenta.

Pyri tekemään tenttiin valmistautumisen yhteydessä asiakkaillesi tehtäviä, jotka mielletään johdon laskennan tehtäviksi. Nämä ovat niitä kohtia, joista tentti jää useimmiten kiinni. Tehtäväalueet eivät ole omassa työssä tuttuja ja tenttitilanteessa juuri ne on koettu haastaviksi.

Näitä harjoitellaan verkkovalmennuksessa, mutta Jukan kokemuksen mukaan pienikin käytännön kokemus valmistaa aivan eri tavalla kuin pelkkä teoriatietoon perustuva aiheen läpikäynti.

 

Suoritushetki haltuun harjoittelemalla

Verkkovalmennukseen sisältyy kaksi harjoitustenttiä eli kuten Jukka asian toteaa ”Olet jo kaksi kertaa suorittanut tentin, vaikka et ole tentissä aikaisemmin käynytkään”. 

Harjoitustentit suoritetaan samanlaisessa aikataulussa kuin itse tentti. Tentti kellotetaan ja aamupäivä rytmitetään aivan kuin menisit oikeaan tenttiin. Kun itse tentti on jo henkisesti ja fyysisesti tuttu, H-hetkellä aikaa ei mene jännittämiseen tai teknisten asioiden miettimiseen. Voit vain keskittyä itse tenttitilanteessa tekemään parhaasi.

Valmennuksen myötä tietotaidollinen ja henkinen hallinta oikeassa tenttitilanteessa ovat vahvoja, KLT-paperin saavuttaminen on enää vain tekninen suoritus – loikka riman yli.

 

Suoritettu KLT-tentti kasvattaa markkina-arvoa

Tilitoimiston asiantuntijalle suoritettu KLT-tentti vaikuttaa työehtosopimusten mukaisesti suoraan palkkaan. Tentin suorittaminen on taloudellisen investoinnin lisäksi myös investointi omaan markkina-arvoon. Tentin suorittamisella on suora yhteys työuralla etenemiseen.

Jukka nimeää tulevaisuuden taloushallinnon ammattilaisen vahvuuksiksi ennen kaikkea analyyttisyyden ja tietojärjestelmien hallinnan. Ja kyky käyttää tietoa tulevaisuuteen tähtäävien toimien perustana.

”Taloushallinnon ammattilainen toimii yritysjohdolle laskennan ja budjetoinnin tukena. Hänellä on kyky ottaa kantaa, suunnitella ja auttaa asiakastaan tämän liiketoiminnan kehittämisessä. Tämä kaikki edellyttää tilitoimiston ammattilaiselta aktiivista vuorovaikutusta asiakkaiden kanssa.”

Suoritettu KLT-tentti antaa osaltaan valmiuksia tähän.

 

t

Onnistu KLT-TENTISSÄ

1) Harjoittele ahkerasti verkkokurssin tehtäviä – ne mukailevat aiempien vuosien tenttien tehtäviä.

2) Tee tenttiin valmistautumisaikana sellaisia töitä, joissa mennään oman osaamisalueesi ulkopuolelle – näin tehdään myös tentissä.

3) Osallistu aitoa tenttitilannetta simuloiviin harjoitustentteihin. Saat varmuutta H-hetkeen.

t

Mitä

Verutum järjestää KLT-tenttiin valmentavan suositun
KLT-verkkovalmennuksen jälleen keväällä 2020. Verutumilla on pitkä kokemus KLT-verkkovalmennuksen järjestämisestä ja pääkouluttajana toimii edellisten vuosien tapaan Jukka Hämäläinen (MBA, KHT-tilintarkastaja, KLT). Jukka on rautainen taloushallinnon ammattilainen, ja on luotsannut KLT-tenttiin valmistuvia menestyksekkäästi jo useiden vuosien ajan.

Valmennukseen sisältyy luentoja, harjoitustehtäviä ja todellista tenttitilannetta jäljitteleviä harjoitustenttejä, joiden avulla pystyt valmentautumaan itse tenttitilanteeseen samalla kun opiskelet ja omaksut KLT-tentissä vaadittavia tietoja. 

Lue aiempien vuosien osallistujien kokemuksia valmennuksesta:

Tärkeä opaskartta kohti KLT-kirjaa

Verkkovalmennuksesta tukevat eväät KLT-tenttiin

Suosittu KLT-verkkovalmennus käynnistyy jälleen

P.S. Mitä nopeammin ilmoittaudut, sen paremmin voit hyödyntää verkkokurssin materiaalin ja pitkäjänteisemmin harjoitella syksyn tenttiin.