fbpx

Verutumin suosittu KLT-tenttiin valmistava verkkovalmennus käynnistyy jälleen huhtikuussa 2016. Kolmatta kertaa järjestettävä valmennus toteutetaan kokonaisuudessaan verkossa, ja valmennuksen tavoitteena on auttaa osallistujaa pääsemään Taloushallintoliiton lokakuussa 2016 järjestettävästä KLT-tutkinnon tenttitilaisuudesta läpi. Valmennukseen sisältyy muun muassa luentoja, harjoitustehtäviä ja todellista tenttitilannetta jäljitteleviä harjoitustenttejä, joiden avulla osallistuja pystyy valmentautumaan itse tenttitilanteeseen samalla kun opiskelee ja omaksuu KLT-tentissä vaadittavia tietoja. Kaikki valmennukseen kuuluva materiaali löytyy Verutumin verkkoympäristöstä, jolloin jokainen voi opiskella tenttiin itselleen sopivana aikana.

Leppävaaranjere-varri Laskennan kirjanpitäjä Jere Värri osallistui Verutumin KLT-verkkovalmennukseen vuonna 2015. Jere valitsi verkkovalmennuksen, koska pystyi sovittamaan valmentautumisen omaan aikatauluunsa sopivaksi. Hän näki verkkovalmennuksen ehdottomana vahvuutena sen joustavuuden, ja piti tärkeinä valmennuksen tarjoamia tehtäviä ja harjoitustenttejä. ”Monipuoliset tehtävät ja harjoitustentit olivat valmennuksen kivijalat, ja niiden tekeminen oikeassa aikapaineessa valmisti itse tenttitilaisuuteen”, Jere kertoo. Hän kokee myös, että valmennus auttoi häntä hahmottamaan, minkälaisia asiakokonaisuuksia KLT-tentissä tulee hallita, ja miten tehtäviin vastataan:

ll-icon
Verkkovalmennuksen looginen rakenne ja harjoitustehtävät ohjasivat minua keskittymään oikeisiin asioihin KLT-tenttiin valmistautumisessa. Valmennus auttoi myös tenttitekniikan harjaannuttamisessa ja nopeutti tiedon etsintää itse tenttitilanteessa.

Vaikka verkkovalmennuksessa osallistuja voi opiskella ja tehdä harjoituksia itsenäisesti omalla tietokoneella, sisältyy valmennukseen myös verkko-ohjausta ja vertaistukea. Jere koki tärkeäksi sen, että valmennuksen kouluttajalta sai tukea tenttiin valmistautumiseen: ”Kouluttajalta sai muun muassa hyviä vinkkejä siihen, miten tenttitilanteessa kannattaa edetä”.

Verkkovalmennuksen pääkouluttajana toimii edellisten vuosien tapaan Jukka Hämäläinen (MBA, HT-tilintarkastaja, KLT). Hämäläisellä on vankka kokemus taloushallinnon ammattilaisena ja kouluttajana. Hän seuraa aktiivisesti alalla tapahtuvia muutoksia, ja valmennuksen sisältöjä sekä toteutustapaa kehitetään aiempien vuosien kokemusten ja osallistujilta saadun palautteen perustella. Valmennuksen osallistujia autetaan monin eri tavoin pääsemään tavoitteeseensa, eli läpi KLT-tentistä. Myös viime vuoden valmennukseen osallistuneelta Jereltä löytyy nykyisin KLT-kirja.

Ilmoittautuminen KLT-verkkovalmennukseen on käynnissä Verutumin nettisivujen kautta. Valmennus maksaa 690 euroa (+ alv). Verkkovalmennusympäristö avautuu 1.4.2016, mutta valmennukseen voi ilmoittautua myöhemminkin. Verkkovalmennusympäristö on avoinna seuraavaan KLT-tenttiin saakka lokakuulle 2016.

Katso esittelyvideo verkkovalmennuksesta.

Ilmoittaudu verkkovalmennukseen.