fbpx

Teksti: Sari Selkälä

Ilmastonmuutos haastaa yrityksiä löytämään yhdessä ratkaisuja asioihin, jotka eivät ole vielä edes tapahtuneet. Tarvitaan rohkeutta ajatella uudella tavalla, innovoida ja kokeilla uutta.

Ilmastonmuutos-Inno -valmennus antaa rohkeille uudistajille 1,5 vuoden aikana työkaluja ja uudenlaista osaamista palveluiden ja tuotteiden innovointiin alan huippuasiantuntijoiden johdolla. Valmennus on myös erinomainen mahdollisuus toimialojen väliseen verkostoitumiseen.

MMT, FM Saara Lilja on yksi valmennuksen asiantuntijakouluttajista. Saara seuraa ilmastonmuutoksen vaikutustutkimusta ja kehittämistä näköalapaikalta. Hän toimii Ilmatieteenlaitoksella Ilmastonmuutos ja yhteiskunta -ryhmässä ryhmäpäällikkönä. Ryhmä tutkii ja kehittää ilmastokestäviä alueita ja kaupunkeja.

 

Saara, miksi tällaista koulutusta tarvitaan?

”Muuttuvaan ilmastoon varautuminen vaatii eri toimialarajat ylittävää yhteistyötä. 

Aina kun erilaiset ihmiset toimivat yhdessä, avautuu innovaatioikkuna.”

 

 

Syksyllä 2020 alkaneessa valmennuksessa onkin mukana vakiintuneita suuryrityksiä, kansainvälisillä markkinoilla sekä puhtaasti paikallisesti toimivia yrityksiä ja yrittäjiä.

”Ilmastonmuutos on vahvasti kansainvälinen asia. Se muuttaa toimialoja ja toimintatapoja. Sää- ja ilmastoriskit lisääntyvät, muutosta pitää ymmärtää ja hallita. Monet muutoksista viedään käytäntöön paikallisesti, testataan ja kehitetään. Suomessa, ja myös eri osissa Suomea, on omanlaisensa olosuhteet, tämä täytyy ottaa huomioon ja toimenpiteet räätälöidä sopiviksi. Ilmastonmuutokseen reagoimisen haasteet ovat kuitenkin kaikille yhteisiä. Tämän vuoksi on tärkeää, että nähdään yhteinen tavoite.”

Valmennuksessa etsitään, synnytetään ja kehitetään uutta laajasti koko luonnonvara-alan palveluiden ja liiketoiminnan kehittämiseen. Valmennus tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden jalostaa uusia ideoita, kehittää olemassa olevia, ja ennen kaikkea kehittää yhdessä erilaisten toimijoiden kanssa uutta.

 ”Yhdessä pienin askelin syntyy suuria muutoksia”, muistuttaa Saara Lilja.

t

Mitä

Ilmastonmuutos-Inno -valmennusohjelmaan osallistumalla olet alan kehityksen aallonharjalla rakentamassa uusia liiketoimintamahdollisuuksia, kehittämässä palveluinnovaatioita ja kasvattamassa verkostoyhteistyötä luonnonvara- ja ympäristöalalle. Tuotteistat organisaation palveluita palvelumuotoilun keinoin, pilotoit ja viet uudet palvelut käytäntöön. Seuraava valmennusohjelma alkaa 22.11.2021.