fbpx

Teksti: Sari Selkälä

Ilmastonmuutoksen haasteessa tarvitaan rohkeutta ajatella uudella tavalla, innovoida ja kokeilla uutta.

Ilmastonmuutos-Inno -valmennus antaa rohkeille uudistajille työkaluja ja uudenlaista osaamista palveluiden ja tuotteiden innovointiin huippuasiantuntijoiden johdolla. Toimialojen välinen verkostoituminen tuo uusia näkemyksiä.

Ohjelmassa synnytetään uutta luonnonvara-alan palveluihin ja liiketoimintaan

 

MMT, FM Saara Lilja on yksi valmennuksen asiantuntijakouluttajista. Saara seuraa ilmastonmuutoksen vaikutustutkimusta ja kehittämistä näköalapaikalta. Saara on perustanut Emergenssi Oy:n, jonka palvelut ja koulutukset tarjoavat ratkaisukeskeisiä avaimia ilmastonmuutoksen, vihreän siirtymän ja luonnon monimuotoisuuden kehittämisessä. Aiemmin Saara toimi Ilmatieteen laitoksen ryhmäpäällikkönä, jossa tutkittiin ja kehitettiin ilmastokestäviä alueita ja kaupunkeja.

Saara, miksi tällaista valmennusohjelmaa tarvitaan?

”Muuttuvaan ilmastoon varautuminen vaatii eri toimialarajat ylittävää yhteistyötä. 

Aina kun erilaiset ihmiset toimivat yhdessä, avautuu innovaatioikkuna.”

 

Syksyllä 2020 alkaneessa valmennuksessa onkin mukana vakiintuneita suuryrityksiä, kansainvälisillä markkinoilla sekä puhtaasti paikallisesti toimivia yrityksiä ja yrittäjiä.

”Ilmastonmuutos on vahvasti kansainvälinen asia. Se muuttaa toimialoja ja toimintatapoja. Sää- ja ilmastoriskit lisääntyvät, muutosta pitää ymmärtää ja hallita. Monet muutoksista viedään käytäntöön paikallisesti, testataan ja kehitetään. Suomessa, ja myös eri osissa Suomea, on omanlaisensa olosuhteet, tämä täytyy ottaa huomioon ja toimenpiteet räätälöidä sopiviksi. Ilmastonmuutokseen reagoimisen haasteet ovat kuitenkin kaikille yhteisiä. Tämän vuoksi on tärkeää, että nähdään yhteinen tavoite.”

Valmennuksessa etsitään, synnytetään ja kehitetään uutta laajasti koko luonnonvara-alan palveluiden ja liiketoiminnan kehittämiseen. Valmennus tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden jalostaa uusia ideoita, kehittää olemassa olevia, ja ennen kaikkea kehittää yhdessä erilaisten toimijoiden kanssa uutta.

 ”Yhdessä pienin askelin syntyy suuria muutoksia”, muistuttaa Saara Lilja.

Lue myös ohjelman toteutuksessa mukana olleiden Proagrian Maarit Karin, Tapio Oy:n Jouko Lehtoviidan ja Kalle Vanhatalon näkemyksiä ohjelman esittelyn artikkelista klikkaamalla seuraavaa linkkiä: ’Oletko ilmastonmuutoksessa ohjaamassa vai kyydissä? -valmennusohjelman näkökulmia’

t

Mitä

Ilmastonmuutos-Inno -valmennusohjelmaan osallistumalla olet alan kehityksen aallonharjalla rakentamassa uusia liiketoimintamahdollisuuksia, kehittämässä palveluinnovaatioita ja kasvattamassa verkostoyhteistyötä luonnonvara- ja ympäristöalalle. Tuotteistat organisaation palveluita palvelumuotoilun keinoin, pilotoit ja viet uudet palvelut käytäntöön. Seuraava valmennusohjelma alkaa 22.11.2021.