fbpx

Teksti: Sari Selkälä

Ilmastonmuutoksen asiantuntijoiden ja yrittäjien tärkeimpiä tulevaisuuden hallintaan liittyviä kysymyksiä ovat millaisia innovaatioita tarvitaan, mitä tietoa siihen tarvitaan ja mitä on mahdollista viedä käytäntöön?  

Proagrian, Tapion ja osallistujayrityksien kokemukset luovat synergiaa

 

Verutumin yhteistyössä ProAgrian ja Tapion kanssa toteuttama Ilmastonmuutos-Inno -valmennus antaa luonnonvara- ja ympäristöalan rohkeille uudistajille 1,5 vuoden aikana uusien palveluiden ja tuotteiden innovointiin käytännön työkaluja, alan huippuasiantuntijoiden osaamisen ja erinomaisen mahdollisuuden maankäyttösektorin eri alojen verkostoitumiseen.

”Ilmastonmuutos megatrendinä tuo isoja muutoksia yhteiskuntaan ja toimialalle. Olemalla kuskin paikalla, voi vaikuttaa siihen mistä itsensä ja organisaationsa löytää.” – Kalle Vanhatalo, Tapio

 

Omien ajatusten ravistelua

 

Nykyisen tiedon ja toimien rinnalle tarvitaan uudenlaista osaamista, mutta ennen kaikkea eri maankäyttösektorilla toimivien tahojen yhteisistä kohtaamisista syntyviä oivalluksia ja ratkaisuja. 

”Erilaisissa tehtävissä toimivista ja erilaisista ihmisistä koostuva porukka on hyvä hautomo tällaiselle osaamisen jakamiselle, koulutuksen myötä kertyvän tiedon lisäksi.” – Maarit Kari, ProAgria

Valmennuksen ytimessä on oman organisaation palveluiden ja tuotteiden jalostaminen, tai kehittäminen, tuotteistaminen ja pilotointi. Valmennus tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden jalostaa uusia ideoita ja kehittää olemassa olevia, ja ennen kaikkea synnyttää yhdessä erilaisten toimijoiden kanssa aivan uusia.

 

 

 

”Maa- ja metsätalousalalla tarvitaan yhä enemmän ilmastotoimiin liittyvää neuvontaa ja uusia palveluja, mutta siinäkin on hyödyllistä tunnistaa oman alueen lisäksi kokonaisuuden merkitys, tuntea ainakin pintapuolisesti myös oman sektorin ulkopuolisia asioita, tekniikoita ja volyymejä.” – Maarit Kari, ProAgria

 

Paikallinen osaaminen luo kansainvälistä menestystä

 

Valmennuksen aikana syntyvät uudet innovaatiot tukevat kestävää maa- ja metsätaloutta, paitsi yksittäisen toimijoiden ja yrittäjien kannalta, myös laajemmin Suomen osaamisen tuotteistamista ja markkinointia. Valmenna itsesi ja organisaatiosi ilmastonmuutoksen edelläkävijäksi ja samalla entistä kilpailukykyisemmäksi toimijaksi.

”Yhdessä oppiminen tuo uusia näkökulmia oman liiketoiminnan kehittämiseen. Osallistujien kannattaakin varustautua positiivisiin yllätyksiin, syntyy uutta ja yllättävää, mitä ei etukäteen osaa odottaa!” – Jouko Lehtoviita, Tapio

 

t

Mitä

Ilmastonmuutos-Inno -valmennusohjelmaan osallistumalla olet alan kehityksen aallonharjalla rakentamassa uusia liiketoimintamahdollisuuksia, kehittämässä palveluinnovaatioita ja kasvattamassa verkostoyhteistyötä luonnonvara- ja ympäristöalalle. Tuotteistat organisaation palveluita palvelumuotoilun keinoin, pilotoit ja viet uudet palvelut käytäntöön. Seuraava valmennusohjelma alkaa 22.11.2021.