fbpx

Teksti: Sari Selkälä

 

Yritykset tarvitsevat taloushallinnon palvelukehittäjiä

 

Uusi Talouden suunnittelun ja yritysneuvonnan palvelukehittäjä -valmennus pureutuu suoraan taloushallintopalveluiden kehittämisen ytimeen. Yritykset haluavat kasvavassa määrin tilitoimistolta peruspalveluiden lisäksi monipuolisia taloushallintopalveluita – ennen kaikkea neuvontaosaamista ja ymmärrystä siitä, miten asiakasyrityksen talouden seurantaa, kannattavuutta ja toimintamahdollisuuksia voidaan kehittää. 

Ilmoittaudu valmennuskohjelmaan ja tutustu valmennuskuvaukseen klikkaamalla painiketta alla tai jatka lukemalla Business Advisorista jalostetun ohjelman esittelyä sekä ohjelmassa mukana olleiden kommentteja.

 

Ketterää ja käytännönläheistä palvelujen kehittämistä

 

Lokakuussa käynnistyvä valmennus on suunniteltu tarkasti taloushallinnon alalla toimivien asiantuntijoiden tarpeeseen. Suunnittelusta vastaavat Taloushallintoliitto ja Verutum yhdessä.

 

”Uuden valmennuksen ydin on taloushallinnon palveluinnovaatioiden ketterä kehittäminen. Koko valmennusprosessi on ideointia, kehittämistä, pilotointia ja lopulta uusien tai kehittyneempien palveluiden ja toimintamallien käytäntöön vientiä. Tämä valmennus korvaa aiemman Business Advisor -valmennuksen ja sen aikana luodaan uusia, asiakaslähtöisiä palvelukokonaisuuksia talouden suunnitteluun ja yritysneuvontaan”, kuvaa tulevaa valmennusta Jouni Vilkko Verutumilta.

 

Ketterää ja käytännönläheistä palvelujen kehittämistä

 

Lokakuussa käynnistyvä valmennus on suunniteltu tarkasti taloushallinnon alalla toimivien asiantuntijoiden tarpeeseen. Suunnittelusta vastaavat Taloushallintoliitto ja Verutum yhdessä.

 

”Uuden valmennuksen ydin on taloushallinnon palveluinnovaatioiden ketterä kehittäminen. Koko valmennusprosessi on ideointia, kehittämistä, pilotointia ja lopulta uusien tai kehittyneempien palveluiden ja toimintamallien käytäntöön vientiä. Tämä valmennus korvaa aiemman Business Advisor -valmennuksen ja sen aikana luodaan uusia, asiakaslähtöisiä palvelukokonaisuuksia talouden suunnitteluun ja yritysneuvontaan”, kuvaa tulevaa valmennusta Jouni Vilkko Verutumilta.

 

 

Kohti asiakkaan konsultoivaa kumppanuutta

 

Taloushallinnon ammattilaisilta vaaditaan paljon. Lisääntyvien neuvontapalveluiden myötä myynti ja konsultointi on tullut osaksi tilitoimistojen työtä. Tämän tietää myös Jari Keisa Talenom Oyj:stä.

”Me hyödymme siitä, että saamme lisää laskutettavaa työtä eli liikevaihtoa. Kaikkein tärkeintä on kuitenkin asiakassuhteen syventäminen ja varmistaminen pitkäjänteiseen asiakassuhteeseen, joka kestää kilpailijoiden hyökkäykset sekä tietysti yrittäjän menestymisen varmistaminen taloushallinnon osalta”, toteaa Jari.

 

Uusi, Business Advisor -valmennuksen korvaava Talouden suunnittelun ja yritysneuvonnan palvelukehittäjä -valmennus antaa uusia ideoita ja vahvan työkalupakin taloushallintopalveluiden kehittämiseen. Tulevaisuus on vuorovaikutustaitoisten talousosaajien ja palvelujen kehittäjien.    

 

 

Talouden ammattilainen puhuu asiakkaan kieltä 

 

Jarilla on pitkä kokemus sekä yrittäjänä että asiantuntijana taloushallinnon yrityksissä. Hän on juuri päättämässä  Business Advisor -valmennusta ja voi pian lisätä Business Advisor -tutkinnon ansioluetteloonsa.

”Olen intohimoinen talouden ammattilainen, jolla on enemmän kokemusta kuin tutkintotodistuksia. Nykyiseen toimenkuvaan BA-koulutus tuo hyötyä osaamisen laajentuessa. Valmennus on ollut käytännönläheistä ja olen saanut siitä paljon omaan työarkeeni. Ja kyllä myös asiakkaat arvostavat BA-titteliä.”, Jari kertoo.

 

Taloushallinnon ammattilaisen on tuotava jokaiseen asiakastapaamiseen lisäarvoa, koska lisäarvo muuttuu kassavirraksi ja siten kaikki osapuolet hyötyvät – niin asiakas maksukyvyn parantumisella ja tekijä laskuttamalla työstään.

”Kumppanuudessa yhteisen kielen löytäminen on tärkeää. Luottamus voitetaan puhumalla taloustermeistä asiakkaan kielellä – käyttökatteesta ja kannattavuudesta” muistuttaa Jari.

Lue myös Vertti Leinosen kokemuksia konkreettisista hyödyistä klikkaamalla tätä sinistä hyperlinkkiä. Taloushallinnon asiantuntija Vertti Leinonen valmistui BA-yritysneuvojaksi keväällä 2020.

t

Mitä

Talouden suunnittelun ja yritysneuvonnan palvelukehittäjä.  Taloushallinnon alalla toimiville asiantuntijoille, esihenkilöille ja kehittäjille räätälöidyn valmennusohjelman käymällä pystyt antamaan asiakkaallesi kokonaisvaltaisempaa neuvontapalvelua perinteisten tilitoimistopalveluiden ohella, valmentautumaan TNT-tutkintoon ja kehittymään samalla asiakkaan vierellä kulkevaksi konsultoivaksi kumppaniksi. Valmennuksella voit tuotteistaa palvelumuotoilun keinoin uusia neuvontapalveluja organisaatiollesi/omalle tilitoimistollesi, ja kasvat rautaiseksi yritysneuvojaksi.

Yhteistyössä Taloushallintoliiton kanssa kehitetty valmennus kestää n. 1,5 vuotta ja sisältää 10-12 lähiopintopäivää. Seuraava valmennus käynnistyy 7.10.2022 klo 8.30-11.00 avausinfolla etäyhteyksin.     Ilmoittautumiset 27.9.2022 mennessä.

Varaa paikkasi ryhmään ajoissa!