fbpx

KOKEILEVIA INNOVAATIOITA JA KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ VUODELLE 2016

Hyvää alkanutta vuotta talvisesta Espoosta! Biotalous, digitaalisuus ja innovaatiokulttuurin muutokset ovat tulevan vuoden kuumia perunoita. Biotalouden, kestävän kehityksen sekä digitaalisuuden merkitys näkyy Suomen hallitusohjelmassa ja seuraavien vuosien aikana toteutettavissa kärkihankkeissa, joiden tavoitteena on lisätä sekä talouskasvua että hyvinvointia. Innovaatioiden roolista osana Suomen talouden nousua ja kilpailukykyä on puhuttu jo kauan, ja hallitusohjelmassa perinteistä innovaatiotoimintaa pyritään siirtämään kohti rohkeampaa kokeilevan kehittämisen suuntaa. Kalevi Sorsa -säätiön ajatuspajan projektitutkija Antti Alaja pitää Helsingin Sanomissa 18.1.2016 julkaistussa pääkirjoituksessaan valtion roolia keskeisenä innovaatiokulttuurin menestyksessä, jotta yksityisellä sektorilla säilyy rohkeus uusien innovaatiokokeilujen toteuttamiseen. Alaja näkee, että innovaatioiden kehityksen edellytyksenä on yrittäjähenkinen valtio, joka tukee taloudellisesti, luo kysyntää ja auttaa verkostoitumisessa.

Työ- ja elinkeinoministeriön loppuvuodesta 2015 julkaisemassa selvitysraportissa Kokeileva kehittäminen – Mitä, Miksi, Miten? käydään läpi innovaatiojärjestelmän uudistamista hallitusohjelman suuntaviivojen mukaisesti kohti ketterämpää kokeilukulttuuria ja uudenlaista käyttäjälähtöistä kehittämistapaa, joka sopii monille eri sektoreille. Kokeileva kehittäminen on erityisen käyttökelpoinen esimerkiksi palveluita innovoitaessa ja digitaalisten innovaatioiden parissa. Kokeilevaa kehittämistä tulee selvityksen mukaan tukea entistä rohkeammin, ja sille löytyy tarvetta kaikessa innovointityössä perinteisen suunnitelmallisen kehittämisen rinnalla.

 


 

biotalous

 

 

 

BIOTALOUDESTA POTKUA UUTEEN VUOTEEN

Biotalous on yksi Suomen hallituksen nimeämistä kärkihankkeista, ja tuore Pariisin ilmastosopimus sinetöi sen, että biotalouden kehittämiseen ja alan uusille innovaatioille on tarvetta tulevaisuudessa yhä enemmän. Niin kansainvälisessä ilmastokokouksessa sovittujen tavoitteiden toteuttaminen kuin kansallisen hallitusohjelman biotalouteen ja kestävään kehitykseen kytkeytyvien tavoitteiden edistäminen vaatii eri tahojen tiivistä yhteistyötä ja uusia näkökulmia. Verutum on aktiivisesti mukana kehittämässä suomalaista biotalousosaamista. Ensimmäinen biotalouden alan toimijoille suunnattu koulutusohjelma käynnistyi Oulun seudulla lokakuussa 2015, ja uusia Biotalous-Inno -toteutuksia on suunnitteilla nyt myös Etelä-Suomeen.

Ilmoittaudu Biotalous-Inno-koulutukseen


Taloushallintoliitto

ASIANTUNTIJUUTTA MUUTTUVALLE TILITOIMISTOALALLE

Tilitoimistoala elää jatkuvassa muutoksessa. Moni kirjanpidon rutiineista on automatisoitu, ja tilitoimistojen tarjoamat palvelut suuntautuvat digitalisaation myötä jatkossa yhä enemmän asiantuntijapalveluihin perinteisen kirjanpidon ohella. Tätä muutostrendiä silmällä pitäen Verutum kehitti yhteistyössä Taloushallintoliiton kanssa tilitoimistoalalle suunnatun Business Advisor -koulutusohjelman, ja vuonna 2015 käynnistyi useita koulutusryhmiä, joissa koulutetaan tilitoimistoalan osaajia asiantuntijapalveluihin. Koulutusohjelma nousi hetkessä huippusuosioon. Tammikuussa 2016 starttaa jälleen uusi koulutus, ja seuraavaa ryhmää on kaavailtu syksylle 2016.

Kevään ryhmä on täynnä, mutta syksyllä alkavaan koulutukseen voi jo ilmoittautua Taloushallintoliiton sivujen kautta.

Ilmoittaudu Business Advisor-koulutukseen

Taloushallintoalan arvostetun KLT-tutkinnon suoritti vuonna 2015 yli 100 uutta KLT-kirjanpitäjää. Verutum käynnistää huhtikuussa 2016 kolmannen kerran lokakuussa 2016 järjestettävään KLT-tenttiin valmistavan KLT-verkkovalmennuksen. Sen tarkoituksena on valmentaa osallistujaa KLT-tentistä läpi. Kokonaan verkon välityksellä tapahtuva valmennus mahdollistaa valmentautumisen ajasta ja paikasta riippumatta luentoja kuunnellen ja harjoitustehtäviä tehden.

Verkkovalmennuksen hinta on 690 euroa +alv. Ennakkovaraajan etuna 20.1.2016 mennessä ilmoittautuneille 10% alennus.

Ilmoittaudu KLT-valmennusohjelmaan

 

Lisätiedot näistä ja muista alkavista koulutuksista:

Jouni Vilkko
[email protected]
041-4529 268