fbpx

Ideat ristipölytykseen – innovaatiot tuottavuutta parantamassa

Talouspolitiikka ja tuottavuus puhututtavat nyt Suomessa. Poliittisella päätöksenteolla on ohjaavaa voimaa yhteiskunnallisten resurssien jakaantumisessa, mutta se ei yksistään ratkaise menestymistä.

Kuten valmentajamme Vesa Harmaakorpi Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta totesi Innovaatiojohtaminen-koulutuksemme alkajaisiksi, makrotaloudellisilta tekijöiltään esimerkiksi Ruotsi ja Saksa ovat Suomen kanssa samalla viivalla, mutta talouden mittareilla mitattuna näillä mailla menee meitä paremmin. Tuottavuuden kasvattaminen tarvitseekin tuekseen uusia innovaatioita, jotka puolestaan syntyvät ruohonjuuritasolla – siellä, missä työtä tehdään ja konkreettisesti kehitetään.

Tärkeää onkin, että kehittämistyössä otetaan laajasti huomioon toimenpiteiden niin suorat kuin välillisetkin vaikutukset. Muun muassa työhyvinvointi on tekijä, joka on syytä huomioida pohdittaessa toiminnan tehostamista. Nämä eivät poissulje toisiaan vaan oikein toteutettuna pikemminkin synnyttävät positiivisen kierteen.

Verutumilla on pitkä kokemus erilaisten organisaatioiden kehittämistyöstä. Koulutustemme keskiössä on strategioiden ja ihmisten kohtaaminen – miten kehittämistyöstä tulee vaikuttavaa ja linjakasta.


 

e6535c88-f8e7-4ee2-9785-00ce3d85a775

Laadukasta koulutusta!

Verutum hyväksyttiin Laatukeskuksen suorittamassa arvioinnissa viralliseksi EOQ-kouluttajaksi.

The European Organisation for Quality (EOQ) on eurooppalainen laadun kehittämisen kattojärjestö, joka koordinoi kansallisten laatujärjestöjen verkostoa.
Suomessa EOQ:n avainjäsenenä toimii Laatukeskus, joka tekee yhteistyötä myös Verutumin kanssa.

Syksyllä onkin käynnistymässä laatuasiantuntijoille suunnattu koulutus, jonka myötä voi suorittaa sekä yritysneuvojan erikoisammattitutkinnon että Quality Manager -sertifikaatin.

Lisätiedot:
Jouni Vilkko
[email protected]
041-4529 268


 

174fbdcb-f67f-4586-a67f-f5889855dc6e

Vaikuttavuutta sosiaali- ja terveysalalle – haku Innokylän koulutuksiin käynnistynyt

Haku Verutumin ja Innokylän yhteistyössä toteuttamiin Innokylän tuutorikoulutus ja Innovaatiojohtaminen -koulutusohjelmiin on jälleen käynnissä.

Suosituissa koulutuksissa kehitetään organisaatioiden palveluita asiakaslähtöisesti palvelumuotoilun keinoin ja kehitetään innovaatiokulttuuria.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset.


 

Taloushallintoliitto

Business Advisor: ennakkoilmoittautuminen 2016 alkavaan koulutukseen

Ennakkoilmoittautuminen 2016 alkavaan Business Advisor -koulutukseen on meneillään.
Syksyllä käynnistyvät ryhmät täyttyivät ennätysajassa, ja siksi kannattaakin olla nopea ja ilmoittautua heti.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset 2016 alkavaan koulutukseen.

Olemme myös parhaillaan kokoamassa alueellista toteutusta pohjoiseen Suomeen.
Koulutus käynnistyy syksyllä 2015.
Toteutuksen lähiopintopäivät järjestetään erikseen sovitusti esimerkiksi Oulussa, Rovaniemellä ja/tai Kemissä.

Ilmoittautumiset pohjoisen Suomen toteutukseen.


 

Oikeus- ja edunvalvontatoimistojen prosessit kuntoon

Keväällä päättyi Oikeus- ja edunvalvontatoimistoille suunnattu koulutus, jonka aikana yhtenäistettiin ja kehitettiin toimistojen työprosesseja. Tavoitteena oli saada aikaan valtakunnallista vaikuttavuutta ja hyvien käytäntöjen jakamista eri toimistojen kesken.

Kokemukset olivat hyviä, ja suunnitteilla onkin jo seuraava palvelukehityskoulutus toimistojen asiantuntijoille. Verutumin pitkäkestoiset koulutukset mahdollistavat organisaation pitkäjänteisen kehittämisen ja henkilöstön sitouttamisen. Parhaiten osaaminen lisääntyy, kun yhteistyö ei jää yhteen toteutukseen, vaan sitä hiotaan edelleen.