fbpx

SOTE-UUDISTUS & SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMINEN KAIKILLE SEKTOREILLE

Kuluvan syksyn yksi kuumimmista perunoista on sosiaali- ja terveysalan palvelurakenteen uudistus eli sote-uudistus. Sote-uudistus tulee muokkaamaan julkista, yksityistä ja järjestösektoria. Sote-hankkeen tavoitteena on parantaa kustannustehokkaasti sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, yhdenvertaisuutta ja saatavuutta integroimalla perus- ja erikoispalvelut ja antamalla kansalaisille mahdollisuus valita palvelunsa julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin tuottajilta.

Verutum on toteuttanut pitkään yhteistyössä Innokylän kanssa julkisen ja järjestösektorin kehittäjille kohdistettuja Innokylän tuutorikoulutuksia, ja uudempana toteutuksena alan johtajille ja esimiehille suunnattuja Innovaatiojohtamisen koulutuskokonaisuuksia. Nyt olemme räätälöineet edellisten rinnalle aivan uudenlaisen valmennusohjelman yksityisen sektorin hoivayrittäjille ja hoivayritysten avainhenkilöille.

 

174fbdcb-f67f-4586-a67f-f5889855dc6e


SOTE-UUDISTUS VS. HOIVAYRITTÄJYYS?old-988035_1920

Itä-Suomen yliopiston sosiaalityön ja hyvinvointipalvelujen professori Sari Rissanen pohtii Tasa-arvovaje-hankkeen nettisivuilla julkaistussa blogikirjoituksessaan Tappaako massahyödyn tavoittelu kodinomaisen hoivayrittäjyyden? sitä, miten sote-uudistus vaikuttaa pienten hoivayrittäjien toimintamahdollisuuksiin. Byrokratian lisääntyminen, suuret kilpailutukset ja niin sanottu pakotettu kasvuyrittäjyys tekevät pienyrittäjyydestä hoiva-alalla haastavaa. Varsinaisen hoivatyön ohella pitäisi olla resursseja ja tietotaitoa muun muassa asiakas- ja verkostomarkkinointiin, uudistuviin tietojärjestelmiin, yhteistyö- ja sopimusneuvotteluihin sekä raportointiin liittyen.

Verutumin Hoiva 2020-valmennusohjelma antaa konkreettisia työkaluja ja sparrausta hoivayrittäjyyden haasteisiin muuttuvalla toimintakentällä. Valmennuksessa uudistetaan arkipäivän toiminta- ja palvelukäytäntöjä palvelumuotoilun keinoin, kehitetään omaa palveluliiketoimintaa ja verkostoyhteistyötä sekä digitaalisia palveluja. Valmennuksessa hyödynnetään mm. Innokylän työkaluja.

Ensimmäinen Hoiva 2020-valmennusohjelma käynnistyy 8.12.2016 pääkaupunkiseudulla.

Ilmoittaudu valmennukseen 18.11.2016 mennessä

Kysy lisää Hoiva2020-valmennuksesta

 


bulb-216975_1280JULKISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN KEHITTÄMINEN KESKIÖSSÄ

Sosiaali- ja terveysjärjestöt elävät suurten muutosten aikaa sote-uudistuksen keskellä. Suomen sosiaali- ja terveyspalvelut ry SOSTEn 30.9.2016 julkaisemasta Järjestöbarometri 2016:sta käy ilmi, että yli puolet alan järjestöistä arvioi tulevan uudistuksen vaikutukset merkittäviksi. Samalla kun toimijoilla on huoli siitä, miten järjestöt voivat tulevaisuudessa toimia palveluntuottajina ja hyvinvoinnin sekä terveyden edistäjinä kuntasektorilla, uudistukset lisäävät myös järjestöjen asiantuntijuuden kysyntää, sanoo SOSTEn tiedotteessa tutkimuspäällikkö Anne Eronen. Nyt jos koskaan tarvitaan siis sosiaali- ja terveysalan kehittämiseen luovia ja innovatiivisia ratkaisuja.

Järjestyksessään yhdestoista Innokylän tuutorikoulutus pärähtää käyntiin alkuvuodesta 2017.

Ilmoittaudu Innokylän tuutorikoulutukseen

Lue lisää Innokylän koulutuksista

 

 


Lisätiedot:
Hanna Svensberg
Verutum Oy
p. 044 566 2131
hanna.svensberg(a)verutum.fi