fbpx

Mielenkiintoinen vuosi on taas kääntymässä kohti loppusuoraa. Verutumille vuosi 2018 on tuonut mukanaan monia muutoksen tuulia muun muassa ammatillisen koulutuksen reformin ja uusien koulutuskokonaisuuksien muodossa. Ammatillisen koulutuksen lainsäädännön uudistuminen ja sen aiheuttamat toimintakentän uudistukset vuoden 2018 alussa ovat tuoneet Verutumille myös paljon uusia yhteistyökumppaneita, joiden kanssa on hyvä kulkea kohti tulevaa. Me Verutumissa tahdomme edelleen räätälöidä ja toteuttaa koulutuksia juuri sinne, missä uutta ja jatkuvasti kehittyvää osaamista tarvitaan. Vuoden viimeisen uutiskirjeen myötä kiitämme kuluneesta vuodesta ja toivotamme osaamisentäyteistä vuotta 2019!


Yhdessä ihmisen kanssa kulkien kohti uutta osaamista

Aki Ahlroth pohdiskelee Duunitori.fi:ssä 8.11.2018 julkaistussa blogikirjoituksessaan tulevaisuuden osaamistarpeita. Ahlrothin mukaan luovuutta ja uudenlaista tuottavuutta tarvitaan jatkuvasti, eikä kenenkään sovi jäädä laakereilleen lepäämään. Tulevaisuudessa menestyvät ne organisaatiot, joissa työskentelevät oppimiskykyisimmät työntekijät, ja jotka katsovat jatkuvasti eteenpäin. Johdolla on vastuu henkilöstönsä osallistamisesta, mutta kaiken osaamisen keskiössä on kuitenkin aina ihminen. Työntekijöiden on myös otettava vastuuta omasta oppimisestaan, ja oman alansa trendejä seuraavat työntekijät ovat jatkossa yhä tärkeämpiä tietolähteitä myös organisaation johdolle. Yhteinen vastuunkanto nousee siis avainasemaan sekä yksilön että organisaation osaamisen kehittämisen näkökulmasta.

Myös Mikko Huotari kirjoittaa Ekonomilehdessä (6.6.2018) Tulevaisuuden osaamistarpeista, jotka on tunnistettava nyt. Huotarin haastattelemien asiantuntijoiden mukaan osa yrityksistä ei edelleenkään näe työtekijöidensä osaamista vakavasti otettavana investointina, ja osaamisen kehittämisen ajattelu on monilta osin vielä suhteellisen konservatiivista. Tänä päivänä yrityksillä tulisi olla kunnollinen osaamisstrategia, ja yksittäisten koulutuspäivien laskemisen sijaan työntekijöille – ja heidän kanssaan – pitäisi laatia tavoitteellisia osaamisen kehittämisen suunnitelmia, sekä myös seurata niiden toteutumia ja toimenpiteiden vaikutuksia. Vastuullinen yritys huolehtii työntekijöidensä markkina-arvosta, ja samalla myös työntekijä kantaa vastuun oman oppimisensa kehittämisestä.

Tänä vuonna Verutum  on toiminut monilla eri aloilla, saanut lukuisia uusia yhteistyökumppaneita ja asiakkuuksia sekä kehittänyt innovatiivisia koulutuksia eri alojen tarpeisiin. Yhtenä ajankohtaisena esimerkkinä menneen vuoden uusista koulutuskokonaisuuksistamme on arvokasta saattohoitotyötä tekevien terveydenhoitoammattilaisten osaamisen kehittämisen kokonaisuudet, joissa Verutum on vahvasti mukana. Tulevien vuosien eri alojen ja organisaatioiden uusia osaamistarpeita ei kukaan voi varmuudella ennustaa, mutta me Verutumissa seuraamme jatkuvasti eri toimintaympäristöjen muutostarpeita, ja vastaamme tarpeisiin ketterästi uutta luoden. Tulevaisuuden osaamistarpeet vaativat myös Verutumilta rohkeutta uudistua. Näin ollen jatkamme myös ensi vuonna työtä räätälöimällä osaamisen kehittämistarpeisiin parhaalla mahdollisella tavalla vastaavia koulutuksia yhteistyössä organisaatioiden ja niissä työskentelevien ihmisten kanssa. Osaamisen kehittäminen on yhteistyötä isolla Y:llä.