fbpx

Ilmoittaudu Asiantuntija Innovaattorina – valmennukseen ja lue ohjelman kuvaus klikkaamalla painiketta alla tai jatka lukemista Elinan kokemuksia valmennuksesta ja kuinka häntä kiinnostaa erityisesti palvelumuotoilu ja kehittämistyö.

 

Digi- ja väestötietovirastossa työskentelevä Elina Jokinen päätti viime keväänä lähteä mukaan Asiantuntija Innovaattorina – valmennukseen. Elina toimii asiantuntijana Prosessit ja laatu -tiimissä, jossa hänen vastuullaan on virastotasoisen laadun ja prosessien kehittäminen.
Elina innostui valmennuksesta, koska häntä erityisesti kiinnostaa palvelumuotoilu ja kehittämistyö. Lisäksi osallistumiseen kannusti se, että osallistujia oli eri virastoista, jolloin keskinäinen sparrailu olisi mahdollista.

 

Valmennuksen ytimessä on kehittäminen ja asiakaslähtöisyyden edistäminen

 

Valmennusohjelman tarkoituksena on edistää osallistujan osaamista uudistaa palveluiden ja toimintamalleja palvelumuotoilun menetelmin.
Elina kertoo, että valtionhallinnon organisaatioissa tehdään paljon kehittämistyötä.

”Valtiolla tehdään paljon kehittämistyötä, joten tämä koulutus osuu hyvin tarpeisiimme. Koulutus on suoraan sidoksissa omaan työhön, joten oppimisesta tulee mielekästä. Toisekseen huomasin sen edun, että palvelumuotoilu ottaa vahvasti asiakkaan näkökulman esiin kaikessa tekemisessä. Valtionhallinnossahan ollaan kansalaisia varten. Olen keskustellut tästä myös muiden valmennukseen osallistujien kanssa, niin se on koettu silmiä avaavaksi.

Valmennuksen toteutuksessa mennään palveluiden ja toimintamallien kehittämisen ytimeen.

”Koulutus on kaiken kaikkiaan vastannut sitä, mitä odotinkin . Tärkeänä pidän sitä, että valmennuksessa käydään läpi kaikki kehittämisen osa-alueet mm. verkostotoimintaan ja viestintään liittyen. Tässä koulutuksessa olen oivaltanut sen kuinka tärkeää on osata perustella suunnitteilla olevan hankkeen hyödyt. Uusia kehittämistehtäviä pitää pystyä myös perustelemaan vaikuttavuuden näkökulmasta ja kuvata hyödyt pidemmällä tähtäimellä.

 

Käytännönläheinen oppiminen ja työkaluja omaan työhön

 

Opintopäivissä saamiaan työkaluja ja menetelmiä Elina on päässyt kokeilemaan käytännön työssä.

”Kehittämisprojektini aiheena on siis se, mitä teen työksenikin eli sisäisten laadunhallintasivujen uudelleenmuotoilu. Tarkoituksena on laajentaa henkilöstön ymmärrystä laadusta ja lisätä sivuston käyttöä. Kehittämistyöni on niin tiiviisti osana päivittäistä työtäni, etten aina edes huomaa tekeväni samalla opintoja. Haastavaa on ollut se, että olen oikeasti joutunut miettimään organisaationi strategiaa ja sitä, miten tämä hanke näyttäytyy isossa kuvassa. Tutkinto on ikään kuin pakottanut minut miettimään tällaisia vaikeitakin asioita. Se on tietysti hyvä, ettei kaikki ole helppoa.

 

Kouluttajista, materiaaleista, tehtävistä ja ohjauksesta

 

Elinan kokemusten mukaan kouluttajat ovat olleet erittäin osaavia ja opintopäivien aiheet ovat olleet tosi olennaisia. Priima oppimisympäristöstä löytyvät opintopäivien materiaalit sisältävät ydinasiat, joihin on mahdollista tukeutua opintopäivien jälkeen. Opintopäiviin liittyvät tehtävät ovat olleet hyödyllisiä monin tavoin, koska ne samalla tukevat näyttötyötä. Vaikuttavaa opintopäivissä on ollut se, että kouluttajat ovat pystyneet tukemaan osallistujia ja oppijan omaa kehittämistyötä yksilöllisesti, vaikka opintopäivät järjestetään tällä hetkellä etäyhteyden välityksellä. Lisäksi pienryhmätöissä on päässyt kuulemaan muiden opiskelijoiden ajatuksia ja ideoita.

Elina kertoo opintoihin liittyvästä haasteesta, johon hän sai apua Verutumin opinto-ohjaajalta.

”Minulle kävi myös niin, että kehittämistyöni aihe vaihtui kesken opintojen. Siihen sain hyvin tukea Verutumin opinto-ohjaajalta. Siinä tilanteessa tärkeää oli, että opinto-ohjaaja rauhoitteli minua ja sain häneltä hyvät ohjeet. Koin myös pienryhmäohjaukset erittäin hyviksi, niissä sain käytännönläheisesti tietoa tutkinnon rakenteesta ja vaatimuksista.

Elina kokee myös työpaikkaohjaajan roolin erittäin merkitseväksi osaksi valmennusta.

”Minulla on hyvä työpaikkamentori, koska hänellä on kokemusta erikoisammattitutkinnosta. Keskustelut mentorini kanssa ovat antaneet minulle uusia näkökulmia ja ovat auttaneet tavoitteen kirkastamisessa.

 

Asiantuntija innovaattorina valmennukseen kannattaa osallistua

 

Elina suosittelee valmennusta lämpimästi.

”Tästä saa kaiken kaikkiaan hyvän kuvan siitä, mitä kehittämistyöhön liittyy ja konkreettisia menetelmiä käytännön työhön. Valmennus sopii niille, jotka haluavat kehittää omaa osaamista ja valmiuksia viedä kehittämishanke käytäntöön. Monet kysyvät paljonko tällainen vie aikaa. Valmennus on niin sidoksissa omaan käytännön työhösi, ettet välttämättä edes itse huomaa tekeväsi tätä tutkintoa. Arvioin yläkanttiin, että käytän opiskeluun aikaa kaksi (2) tuntia viikossa ja sen lisäksi osallistun opintopäiviin.

 

Lue lisää Verutumin kehittämisohjelmasta klikkaamalla alla olevaa painiketta ja ilmoittaudu mukaan seuraavaan ryhmään!

 

Kysy lisää

t

Mitä

Asiantuntija Innovaattorina -kehittämisohjelman toteutuksessa mennään palveluiden ja toimintamallien kehittämisen ytimeen – koko valmennusprosessi on ideointia – kehittämistä – pilotointia – ja lopulta käyttöönottoa organisaation tavoitteiden ja strategioiden pohjalta.

Valmennuksen kuvauksen ja kehitystyön tavoitteet voit lukea klikkaamalla yllä olevaa painiketta.

Valmennus on suunnattu valtionhallinnon organisaatioissa työskenteleville asiantuntijoille.

Arvostettu tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto suoritetaan valmennuksen myötä. Koulutuksen kesto on noin 1,5 vuotta, josta lähipäiviä on 10kpl.