fbpx

Yhteiskunnallinen yrittäjyys ja vaikuttavuus ovat tällä hetkellä vahvassa nousukiidossa. Vallitsevassa yhteiskunnallisessa ja taloudellisessa tilanteessa on tärkeää miettiä muun muassa sitä, minkälaisin yhteistyöhankkein saadaan tavoiteltua muutosta aikaan, ja tehdäänkö asioita tällä hetkellä parhaalla mahdollisella tavalla. Verutum on yhteistyössä Suomen Säätiötilipalvelun kanssa kehittänyt aivan uudenlaisen valmennusohjelman, jonka tavoitteena on edistää yhteiskunnallista vaikuttavuutta niin kunta-, järjestö-, kuin yksityisellä sektorilla.

SSTP logo uusi
Vaikuttavuustuottaja-valmennusohjelmassa luodaan vahva ammatillinen pohja yhteiskunnallista vaikuttavuutta tavoitteleville muutosagenteille, jotta he saavat työkaluja käynnistää ja johtaa yhteiskunnallista vaikuttavuutta synnyttäviä laajoja yhteistyöhankkeita eri toimijoiden sektoreiden rajapinnassa.

Valmennus sisältää mm. seuraavia teemoja:

  • Vaikuttavuudesta liiketoimintaa, liiketoiminnasta vaikuttavuutta
  • Palvelumuotoilu osana vaikuttavuuden edistämistä
  • Tuotteistajan työkalupakki
  • Verkostoyhteistyö liiketoiminnan edistäjänä
  • Projektijohtamisen hyvät käytännöt
  • Rahoitusratkaisut osana vaikuttavuusinvestointeja
  • Markkinointiviestintä ja brändin luominen

Ohjelman kesto on noin 1,5 vuotta, lähiopintopäiviä on 10-12 kappaletta. Valmennusmuotona on käyttäjälähtöinen oppimisympäristö (Living lab), jossa osallistujat pääsevät vaikuttamaan valmennuksen sisältöpainotuksiin. Ohjelman valmentajat ovat eri osa-alueiden huippuasiantuntijoita.

Valmennus käynnistyy ennakkotehtävällä ja orientaatiovaiheella syyskuussa 2016. Ensimmäinen valmennuspäivä pidetään torstaina 27.10.2016.

Valmennuksen myötä suoritetaan näyttötutkinto, joka henkilökohtaistetaan osallistujan kokemuksen ja työnkuvan pohjalta johonkin seuraavista: tuotekehitystyön/yritysneuvojan erikoisammattitutkinto tai yrittäjän/myynnin ammattitutkinto.

Valmennus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena, jolloin se on osallistujille maksutonta (vain tutkintomaksu 58 euroa/osallistuja).

Ilmoittaudu valmennukseen!

Lisätiedot:
Jouni Vilkko, Verutum Oy
041-452 9268
[email protected]