fbpx

Verutum on jo useiden vuosien ajan auttanut seurakuntien työntekijöitä palvelumuotoilemaan Kirkko 2020 -koulutusten avulla. Vantaan seurakuntayhtymä oli ensimmäinen opiskeluryhmä, ja sen jälkeen lukuisat seurakunnat eri puolilta Suomea ovat osallistuneet tähän vastaavaan koulutukseen.

Palvelumuotoiluopiskelua virikkeellisessä ympäristössä Kaisankodissa Espoossa

Seurakunnilta puuttuu usein kokonaisnäkemys siitä, mitä eri työalat tai lähiseurakunnat tekevät ja kehittävät. Omassa seurakunnassa ei hyödynnetä laajiemmin omien työalojen hyviä käytäntöjä, puhumattakaan ulkopuolisten toimijoiden käytännöistä. Eri työalojen ja seurakuntien välistä vuorovaikutusta ja tiedon vaihtoa tarvitaan. Seurakunnilta puuttuu myös näkemys siitä, mitä alueen asukkaat toivoisivat seurakunnalta. Usein seurakunnissa tunnetaan ja tiedetään vain toimintaan aktiivisesti osallistuvien näkökulmat.

Hävikkiravintola Waste Feast syntyi koulutuksen myötä

Kirkko 2020 -koulutuksessa keskitytään avaamaan juuri uusia näkökulmia, verkostoitumaan, oppimaan kehittämisen työkaluja ja hakemaan tietoa eri lähteistä sekä soveltamaan tietoa omaan toimintaan. Opiskelijat ovat koulutusten aikana haastatelleet muun muassa seurakuntalaisia, alueen asukkaita sekä koululaisia saadakseen selville, mitä asiakkaat toivovat. Muita seurakunnan työntekijöitä on haastateltu, kun on kehitetty sisäisiä toimintamalleja paremmiksi. Opintojen aikana opiskelijat ovat kehittäneet esimerkiksi hävikkiruokaravintoloita (kuvassa Waste Feast), diakoniatyön rakenteita, kirkon ja seurakuntien tiloja palvelemaan paremmin seurakuntalaisia ja muita kävijöitä, verkkopalveluita sekä vapaaehtoistyötä ja siihen liittyviä työkaluja. Opinnoissa on haettu pitkäjänteisesti keinoja seurakunnan jäsenyyden vahvistamiseen.

Koulutusten myötä seurakuntiin on syntynyt muutosagentteja, jotka ovat lähteneet tarkastelemaan rohkeasti palveluiden ja toiminnan kehittämistä uusista ja erilaisista näkökulmista. Rohkeuden myötä kokeilukulttuuri kehittyy. Työtä ja palveluita kehitetään yhdessä seurakuntalaisten ja alueen asukkaiden kanssa, heidän ehdoillaan. Myös uusien palveluiden tuotteistamiseen, käytäntöön viemiseen ja seurakunnan imagon kehittämiseen on saatu työkaluja.

Seuraavien kuukausien aikana on käynnistymässä uusia Kirkko 2026 (aiemmin Kirkko 2020) -valmennusohjelmia eri puolilla Suomea. Kysy lisää!