fbpx

Jo useita satoja kirkon ja seurakuntien ammattilaisia on ollut mukana Verutumin palvelumuotoiluvalmennuksissa. Valmennuksissa on kehitetty ja kehitetään uusia palvelukokonaisuuksia ja toimintamalleja seurakuntalaisten tarpeisiin. Valmennusten myötä kirkon organisaatioihin on syntynyt muutosagentteja, jotka ovat lähteneet tarkastelemaan rohkeasti palveluiden ja toiminnan kehittämistä uusista ja erilaisista näkökulmista.

Palvelumuotoiluvalmennukseen ilmoittaudut klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta tämän sivun lopussa. Jatka lukemista kirkon kehitystyöstä yhdessä.

 

Jaetaan hyviä käytäntöjä ja kokeillaan rohkeasti uutta

 

Valmennukset auttavat verkostoitumaan. Ryhmissä on usein osallistujia eri seurakunnista ja eri työaloilta. Valmennukset ovat olleet parhaimmillaan seurakuntien välisen yhteistyön kehittämistä ja toisaalta eri työalojen hyvien käytäntöjen jakamista. Valmennukset auttavat myös saamaan kokonaisnäkemystä siitä, mitä seurakuntien eri työalat tekevät ja kehittävät. Tätä kautta löydetään myös yhteisiä asiakasrajapintoja.

Valmennuksessa saadaan konkreettisia työkaluja seurakuntien palveluiden kehittämiseen. Palautteiden perusteella erityisesti seuraavat asiat ovat saaneet uutta pontta valmennusten ansiosta:

  • rohkeus ja ennakkoluulottomuus on kehittynyt
  • seurakuntien kokeilukulttuuri on edistynyt
  • työstä yhdessä seurakuntalaisten kanssa on tullut arkipäivää
  • verkostoituminen eri seurakuntien ja työalojen välillä, kuten myös ulkopuolisten toimijoiden kanssa on kehittynyt
  • seurakuntien imago ja brändi ovat kirkastuneet
  • oman vastuualueen ja työalan toimintaa on lähdetty katsomaan uudesta horisontista ja se tuo jämäkkyyttä toiminnan tavoitteisiin, suunnitteluun ja kehittämiseen
 
Seurakunnat valmennusohjelma

 

Asiakkaita osallistetaan -Opitaan tunnistamaan kriittiset ”pelipaikat”

 

Seurakuntalaisten osallistaminen yhteiseen kehittämiseen on palvelumuotoilun lähtökohta. Valmennuksessa opitaan metodeja, joilla kehittäminen tapahtuu alusta lähtien asiakkaan tarpeista ja asiakas pidetään mukana prosessissa koko ajan.

Valmennusten aikana syntyy kehittyneempiä palvelupolkuja eri työaloille. Palvelupolkujen kuvaamisen avulla pystytään tunnistamaan paremmin ”kriittiset pelipaikat” eli kohdat palvelun eri vaiheissa, joihin vaikuttamalla onnistutaan parhaimmillaan vahvistamaan jäsenyyttä.    

 

Pysyviä muutoksia

 

Palvelumuotoilu on parhaimmillaan muutosprosessi. Verutumin palvelumuotoiluvalmennukset ovat pitkäkestoisia ohjelmia, joiden tavoitteena on saada aikaan pysyviä ja kestäviä uudistuksia seurakuntien palveluihin ja toimintamalleihin.

Kirkko Palvelumuotoiluvalmennus on tutkintotavoitteiden koulutus, jossa 1,5 vuoden aikana osallistujat suorittavat palvelumuotoilupainotteisen Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon. Valmennus suoritetaan oppisopimuskoulutuksena, jolloin se on maksutonta.

Seuraava Kirkko Palvelumuotoiluvalmennus alkaa 31.1.2023.

t

Mitä

Kirkon palvelumuotoiluvalmennukset on suunnattu laajasti kirkon organisaatioiden työntekijöille, ja niiden tähtäimenä on uudistaa kirkkoa palvelumuotoilun keinoin ja tuoda kirkon palvelut lähemmäksi ihmistä.

Valmennus kestää n. 1,5 vuotta ja sisältää n. 10 opintopäivää. Lue Kirkon palvelumuotoiluvalmennuksista lisää klikkaamalla yllä olevaa painiketta.