fbpx

Teksti: Sari Selkälä

Ensihoidon esihenkilötyö on usein johtamista vaativassa ja kuormittavassa ympäristössä. Toimenkuvasta ja organisaatiosta riippuen työhön sisältyy hyvin erilaisia johtamisvastuita kenttäjohdosta hallintoon, sidosryhmien ja projektien johdosta lähiesimiestyöhön. Ensihoidon tarpeisiin räätälöity 1,5 vuoden mittainen valmennusohjelma on suunniteltu ensihoitotyössä toimiville esihenkilöille ja asiantuntijoille sekä esihenkilötyöhön siirtyville ammattilaisille.

Mia Kuusisto ja Paula Korpi kertoivat kokemuksiaan valmennuksesta. Molemmat suorittivat  oppisopimuskoulutuksena valmennuksen ja liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon henkilöstöhallinnon osaamisalan talvella 2021. Mia toimii Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksella ensihoitomestarina, Paula Pohjanmaan pelastuslaitoksella ensihoitoesimiehenä.

Valmennus antoi tilaisuuden kehittää omaa esihenkilötyötä jatkuvasti muuttuvassa ja vaativassa ensihoidon toimintaympäristössä, käytännönläheisesti omassa työssä.

Valmennus huomioi ensihoitotyön erityispiirteet

Se, että valmennus oli räätälöity juuri ensihoidon johtamiseen, oli molemmille tärkeä syy lähteä mukaan. Kaikki valmennukseen osallistuvat toimivat ensihoidon esimiestehtävissä, eri puolella Suomea.

”Se, että myös muut osallistujat olivat samalta alalla, se oli erittäin hyvä. Pystyimme jakamaan kokemuksia, miten eri alueilla toimitaan. Paljon on yhteistä, mutta myös erilaisia toimintamalleja ja käytäntöjä, joista sai oppia ja vertaistukeakin”, vahvisti Paula.

Mialla oli jo ennestään pitkä kokemus esihenkilötehtävistä, Paula oli toiminut esihenkilönä reilun vuoden. Molempien mielestä omassa työssä ja sen ohella suoritetun valmennuksen parasta antia oli sen aikana syntyneet verkostot ja käytännönläheisyys. 1,5 vuoden mittainen valmennus antoi käytännöllisiä työkaluja, joita pääsi hyödyntämään heti omassa työssään.

”Koulutus tuli niin lähelle omaa työtä, että se tuntui heti luontevalta valinnalta”, kertoi Mia.

Ydintehtävä kirkastui

Pitkäkestoisten valmennuksen arvo on myös tilaisuus tarkastella omaa työtään riittävän kauan riittävän läheltä. Tämän vahvistavat sekä Mia että Paula.

” Koulutuksen aikana tarjoutui erinomainen tilaisuus pysähtyä pohtimaan omaa työtä, mitä kaikkea siihen liittyy ja teenkö oikeita asioita. Opin ymmärtämään oman työn syvyyden ja koulutus antoi erinomaisen tilaisuuden priorisoida omaa työtä, se oli todella arvokasta”, vahvisti Mia.

Paula oli tyytyväinen, että oli ehtinyt tehdä esimiestyötä ennen valmennusta, ja pystyi poimimaan oppeja suoraan omaan työhön.

Osaaminen näkyväksi

Johtaminen on monella alalla murroksessa. Se on ennen kaikkea yhdessä tekemistä ja tiimityötä, oli johtamisympäristö hallinnollinen tai ensihoidon kenttäjohtoa. Työmäärä kasvaa, mutta se ei ole pois muusta eli ajankäytön riittävyys on useimmalle työssä haastavaa. Paula toteaakin, että valmennus vahvisti työn priorisoinnin tärkeyttä, ja auttoi ymmärtämään omien perustehtävien merkitystä.

 ”Arvokasta olivat hyvin käytännönläheiset tehtävät, jotka pystyin viemään suoraan omaan työhöni. Annetut tehtävät pakottivat avaamaan omaa työtä itselleni, tekemään näkyväksi sen mitä teen. Tutkintoaineistoa kootessa oli hieno huomata, mitä kaikkea olen 1,5 vuoden aikana työssäni tehnyt. Kerrankin oli pakko tehdä itselleen näkyväksi oma tekeminen ja osaaminen – olihan se aika wau!”, iloitsi Mia.

t

Mitä

Esihenkilötyö ja johtaminen ensihoidossa -valmennusohjelma on suunnattu ensihoitotyössä toimiville asiantuntijoille, esihenkilöille ja esihenkilötyöhön siirtyville ammattilaisille. Valmennusohjelman avulla kehität omaa toimintatapaasi valmentavana ja innostavana esihenkilönä ja saat työkalupakin oman esihenkilötyön tueksi. Valmennusohjelma on tutkintotavoitteinen koulutus, jossa 1,5 vuoden aikana suoritat omasta työtehtävästäsi ja kokemuksestasi riippuen joko liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon henkilöstöhallinnon osaamisalalla tai lähiesimiestyön ammattitutkinnon.