fbpx

Design Sprint on Google Venturessa luotu viisi päivää kestävä työpajamenetelmä, jota käytetään paljon tuotekehityksessä ja palvelumuotoilussa. Jake Knappin Googlella noin kymmenen vuotta sitten kehittämässä menetelmässä edetään viiden päivän aikana ongelman määrittelystä testauksen kautta ratkaisuun. Tämän nopean prosessin kautta voidaan luoda (monialaisessa) ryhmässä uusia tuotteita tai ominaisuuksia sekä ratkaista erilaisia ongelmia ja haasteita. Google Ventures kutsuu menetelmäänsä yhdeksi ”suurimmista hiteistä” mm. yritysten strategiatyön, innovaatioiden ja käyttäytymistieteiden maailmassa. Tätä kustannustehokasta menetelmää käyttämällä voidaan pikakelata tulevaisuuteen ja välttää kuukausien vääntö ja kokeilut.Design Sprintin rakenne ja idea

Design Sprint sisältää päiväkohtaisen ohjelman. Ryhmän toimintaa ohjaa fasilitaattori, ja suunnitellusta aikataulusta ei lipsuta. Sprintti koostuu viidestä päivästä, jolloin käsitellään eri osa-alueita.

Design Sprintin päiväohjelma:

1. päivä: Kirkastetaan ja sisäistetään ongelma mahdollisimman selkeäksi kaikille ryhmän osallistujille sekä nimetään realistinen (ja samalla tarpeeksi kunnianhimoinen) tavoite.

2. päivä: Siirretään ideoinnin avulla fokus ratkaisuihin eri metodein. Tarkastellaan jo olemassa olevia ideoita hioen ja uudistaen niitä, sekä luodaan kokonaan uusia ideoita. Päivän lopuksi ryhmällä on kasa ratkaisuvaihtoehtoja.

3. päivä: Tarkastellaan kriittisesti ratkaisuvaihtoehtoja, ja valitaan niiden joukosta ne ratkaisut, jotka parhaiten mahdollistavat pitkän tähtäimen tavoitteen saavuttamisen. Luodaan storyboard (= kuvakäsikirjoitus/sarjakuva/aihio).

4. päivä: Tuotetaan storyboardista prototyyppi eli mallinnus. Prototyyppi voi olla esimerkiksi konkreettinen rakennelma, power point -esitys, video tai mikä vain, mikä konkretisoi asiakkaalle kehitteillä olevan tuotteen/palvelun. Valmistaudutaan viidennen päivän asiakastestaukseen.

5. päivä: Tähän mennessä on luotu realistinen prototyyppi monien ideavaihtoehtojen joukosta. Sprintin huipentaa testipäivä, jolloin kerätään asiakasymmärrystä: haastatellaan ja havainnoidaan asiakkaita, opitaan heiltä, tehdään muistiinpanoja jne. Päivän päätteeksi ryhmällä on käsitys siitä, miten prototyyppi toimii, missä ollaan nyt, ja mitä tulee tehdä seuraavaksi.

 


 

 

Asiakastyöpajatyöskentelyä

Design Sprintin elementtien avulla tehokkaasti kohti tuloksia

Verutum on käyttänyt koulutuksissaan Design Sprintiä ja sen elementtejä hyvin tuloksin. Tuote- tai palvelukehitystyön parissa puurtavat opiskelijat ovat saaneet työstettyä nopeasti ja tehokkaasti ideoitaan eteenpäin sekä saaneet samalla arvokasta oppia nopeista kokeiluista, asiakasymmärryksen keräämisestä ja työpajatyöskentelystä. Design Sprintiä voi hyödyntää yhtä lailla niin julkishallinnon organisaatioissa, kolmannella sektorilla kuin yritysmaailmassakin, ja sen osa-alueita voidaan tarpeen mukaan räätälöidä myös tiivimpään pakettiin ja kuhunkin tilanteeseen sopiviksi kokonaisuuksiksi. Verutumin fasilitaattorit vetävät työpajat vankalla asiantuntemuksella ja tukevat osallistujia kohti haluttua päämäärää. Design Sprint voidaan järjestää myös koulutuksen ohella ylimääräisenä työpajana.

Työpajojen vahvuuksina osallistujat ovat pitäneet muun muassa sitä, että niiden aikana on voinut keskustella laajemmin muun muassa kollegoiden ja mentoreiden kanssa, ja eri osastoilla työskenteleviltä ihmisiltä on saanut aivan uudenlaisia näkökulmia oman kehitystyön edistämiseen. Työ etenee tiiviissä työpajatoiminnassa paremmin kuin yksin muiden töiden ohella pähkäillessä, ja fasilitaattorin tukemana käytetyt kehittämisen työkalut vievät työskentelyn uudelle tasolle. ”Toivottavasti otamme työkalut käyttöön kaikessa kehittämisessä”, kertoi opiskelija työpajan jälkeen ja jatkoi: ”Opin paljon uusia asioita, joita en olisi muuten työssäni päässyt kokeilemaan. Kehitystyö jatkuu nyt uudella otteella!”

Kysy lisää Verutumin Design Sprinteistä ja kehittämisen työpajoista!