fbpx

Pitkäkestoiset koulutuksemme tuovat kehittämistyöhön vaikuttavuutta sekä edesauttavat alueellisen verkoston syntymistä. Tämä on erityisen tärkeää matkailualalla, jossa matkailija tekee päätöksensä lomakohteesta sen tarjoaman kokonaiskokemuksen kautta.

Ei siis riitä, että matkailualalla toimiva yritys panostaa ainoastaan oman toimintansa kehittämiseen vaan koko alueellisen verkoston on osallistuttava alueen matkailun kehittämiseen, mikä hyödyttää kaikkia alueen yrittäjiä.

Matkailualan palveluiden tuotteistamiskoulutukset ovatkin viime aikoina nousseet yhdeksi kärkituotteistamme, ja opiskelijamme ovat poikkeuksetta olleet tyytyväisiä koulutuksen myötä syntyneisiin verkostoihin sekä saamaansa oman kehitysprojektin ja liiketoiminnan sparraukseen ja mentorointiin.

Helmikuussa käynnistyi Pyhä-Luoston alueella jälleen uusi ryhmä, jossa alueen palveluita lähdetään kehittämään palvelumuotoilun keinoin. Palvelumuotoilussa kehittämisen keskiössä on asiakas, jolle palveluita pyritään suunnittelemaan. Tavoitteena on muotoilla palvelu siten, että se yhtäältä vastaa asiakkaan tarpeita mutta toisaalta myös yrityksen liiketoiminnallisia tavoitteita.

Kuten Pyhä-Luosto Matkailu Oy:n omistaja ja Päivi Hannula toteaa (Kauppalehti 27.1.):

”Asiakkaat ovat entistä vaativampia ja paikkojen on oltava huippukunnossa ja kaiken on toimittava.”

Palveluiden – ja erityisesti matkailupalveluiden – minimivaatimus onkin nykyisin, että asiakkaan tarpeisiin kyetään vastaamaan, mutta askeleen edellä ovat ne, jotka pystyvät tarjoamaan asiakkaille jotain sellaista, jota he eivät itsekään tienneet kaipaavansa. Matkailualalla palveluiden tarjoaja onkin parhaimmillaan asiakkaan luotsina elämyksellisten kokemusten äärelle.

Kuva: Pexels