fbpx

Päihdehoitotyö 

Vaikuttavan kehittämisen askelmerkit

Päihdehoitotyö – valmennuksen tavoitteena on kehittää uusi toimintamalli omaan työyksikköön päihdehoitotyön näkökulmasta. Koulutus sisältää ideointia, kehittämistä, pilotointia ja lopulta uusien tai kehittyneempien toimintamallien käytäntöön vientiä organisaation tavoitteiden ja strategioiden pohjalta.

Valmennus on suunnattu päihdehoitotyötä tekevälle sairaanhoitajalle tai päihdehoitotyön alueelle suuntautuvalle terveydenhuoltoalan ammattilaiselle, jolla on jo työkokemusta.

Koulutuksen kesto on noin 1,5 vuotta, josta lähipäiviä on 10–12. Itsenäisen opiskelun aikana laaditaan opiskelijan oman organisaation kehittämiseen suunnattu hanke. Lähipäivät järjestetään yleensä kahtena peräkkäisenä arkipäivänä, klo 9.00–16.00 Helsingissä tai alueellisesti.

Koulutuksen hyödyt

  • Saat konkreettisia työkaluja arkipäivän toiminta- ja palvelukäytäntöihin sekä kiinnostavia näkökulmia esimerkiksi asiakaspalveluun.
  • Saavutat paremman asiakaskokemuksen suunnitelmallisen työskentelymallin kautta.
  • Opit edistämään moniammatillista toimintaa ja kehittämään tiimityötä.
  • Tuotat koulutuksen aikana päihdehoitotyön kehittämishankkeen, jonka avulla pystyt kehittämään uusia toimintamalleja omassa organisaatiossasi.

Kysy lisää:

  • Haluan lisätietoa koulutuksesta

Yhteystiedot

Verutum Oy
Pasilankatu 2
00240 Helsinki

[email protected]

Y-tunnus: 1798271-7