ilmoittaudu

Tyytyväisiä asiakkaita

Yliopiston Apteekki: Koulutuksesta vipuvoimaa organisaation kehittämiseen

Yliopiston Apteekki on hyödyntänyt Verutumin osaamista koko henkilöstön osaamisen kehittämisessä.

 

Olemme halunneet panostaa pitkäkestoisiin koulutusohjelmiin, koska uskomme niiden tuovan parhaan mahdollisen tuloksen niin oppijalle kuin organisaatiollekin.

 

Esimiehemme ovat saaneet eväitä johtamiseen EAT-tutkinnon kautta ja farmaseuttiemme asiakaspalvelu- ja myyntitaitoja on kehitetty MAT-tutkinnon avulla. Tekninen henkilöstömme on voinut suorittaa LPT-tutkinnon työn ohessa. Lisäksi tuotekehitystämme on tuettu YA-INNO-koulutusohjelman kautta.

 

Yhteistyö Verutumin kanssa on ollut toimivaa ja mutkatonta. Olemme olleet erittäin tyytyväisiä Verutumin tarjoamiin koulutuksiin, jotka olemme voineet yhdessä räätälöidä sopimaan juuri Yliopiston Apteekin tarpeisiin.

Inka_Puumalainen
ya_logo
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri: Työn ohessa opiskelu – loikka uusiin

Kiinnostukseni työhyvinvoinnin kehittämiseen työyhteisössä ja palveluiden tuottamiseen innosti hakeutumaan Verutumin järjestämään tuotekehittäjän erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen.

 

Kurssimme ryhmä oli moniammatillinen ja kouluttajat huippuosaajia. Lähiopiskelupäivien aikana kävimmekin erilaisista työympäristöistä ja lähtökodista käsin mahtavia keskusteluja opiskeltaviin aiheisiin liittyen.

 

Koin työelämälähtöisen ja tutkintoon johtavan opiskelun mielenkiintoiseksi ja sopivan haasteelliseksi. Opintojaksojen tehtävät antoivat uutta näkökulmaa työelämään. Tehtävien palautukset ja muu yhteydenpito Verutumiin kävi näppärästi netin kautta. Tutkinnon osiin liittyviin kirjallisiin tehtäviin paneuduin lomilla ulkoilun jälkeen kevätauringon paistaessa asuntovaunun ikkunasta hiihtokeskuksessa.

 

Valmistumisen jälkeen kouluttauduin työhyvinvointivalmentajaksi. Organisaatiossamme avautui uusi henkilöstösuunnittelijan tehtävä, johon tulin valituksi. Opiskelu siis avasi kohdallani aivan uudenlaisen tulevaisuuden.

ulla
ppshp_logo
Accountor: Koulutuksesta ennakoivampaa ja aktiivisempaa asiakaspalvelua

Talouden asiantuntija –koulutus on vastannut erinomaisesti Pretaxin tarpeisiin tarjota kirjanpitoon, verotukseen ja asiakasosaamiseen liittyvää koulutusta ammattilaisilleen.

 

Pitkäkestoinen koulutus antaa osallistujille mahdollisuuden prosessoida tietoa ja soveltaa oppimaansa käytäntöön sekä vaihtaa kokemuksia ja oppia muilta ryhmän jäseniltä.

 

Palautteista on ollut ilo lukea, että asiakkaamme saavat tämän valmennuksen ansiosta entistäkin ennakoivampaa ja aktiivisempaa palvelua.

paivi
accountor
Maahanmuuttovirasto: Eväitä esimies- ja prosessikehitystoimintaan

Verutumin tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto toi erinomaisia eväitä Maahanmuuttoviraston etenevään prosessinkuvaustyöhön.

 

Myös esimiestaitoni kehittyivät nimenomaan ymmärryksellä siitä, että nuorien harjoittelijoiden ja kokeneiden asiantuntijoiden johtaminen vaativat erilaista otetta. Työmotivaation suhteen ei Maahanmuuttoviraston maatietopalvelussa ole koskaan ollutkaan ongelmia, mutta esimiestyössä ymmärsin paremmin tarpeen antaa motivoituneelle erityisasiantuntijalle enemmän tilaa ja itsenäisyyttä kuin nuorelle mutta kokemattomalle tulijalle.

 

Hieno ja motivoiva kurssi, jossa kaikki esiintyjät olivat omalla tavallaan erittäin motivoivia. Pääsen osittain Verutumin oppien ansiosta Euroopan pääkallopaikalle Euroopan turvapaikkavirastoon EASOon Maltalle kehittämään Balkan-maa-analyysiprosessia, ja siellä saan jälleen hyötyä Verutumin opeista.

tanner
maahanmuuttovirasto
Rovaniemen Keskuspesula: Konkretia yllätti toimitusjohtajan

Tein kaikki näytöt yrityksemme käyttöön. Olin itsekin yllättynyt, kuinka valmiita paketteja sai loppujenlopuksi tehtyä, kun asiaan paneutui ja käytti annettua oppimateriaalia hyödyksi.

 

Opiskeluaika meni nopeasti, koulutus oli toisaalta mukava muutos normaalirytmiin, mutta myös stressiä aiheuttava.

 

Opiskelukavereista jäi vain mukavaa kerrottavaa, yhteyksissä ollaan oltu koulutuksen päättymisen jälkeenkin.

asko
rovaniemen-keskuspesula
  • Oma hankkeeni jatkuu edelleen seurantaprojektina eli asia elää ja on jäänyt omaan toimintaamme. Koulutukseen osallistunut ryhmämme on edelleen käyttökelpoinen työryhmä kehitystyöhön. Samanaikaisesti organisaatiostamme on osallistuttu vastaavanlaiseen "oppisopimustyyppiseen" koulutukseen ja siellä myös kehitetään ja kuvataan prosesseja. Pikkuhiljaa prosessien kehittäminen saa jalansijaa kiireisenkin arkemme keskellä."

  • Olen soveltanut monia asioita suoraan työhöni. Olen luonut yksiköllemme strategian, vision, jonka avulla kuljemme kohti tulevaa. Vuorovaikutustaitojen avulla olen vienyt läpi muutoksia, joita en olisi saanut toteutettua niin helposti ilman koulutusta. Lakiosiosta sai varmuutta, miten työehtosopimuksia voi soveltaa käytäntöön. Yleisesti olen oppinut hahmottamaan paremmin kokonaisuuksia, jotka edistävät yrityksen toimintaa ja mikä on yrityksen edun mukaista."

  • Koulutus on tukenut omaa kehittymistä esimiestyössä ja tuonut uusia työskentelytapoja esim. projektien eteenpäin viemiseen. Omalla tavallaan koulutus antoi lisävarmuutta työhön ja sen suorittamisesta voi tuntea ylpeyttä. Ryhmä oli aivan mahtava, meillä oli tosi kivaa ja hyvä juttu oli se, että samalla kurssilla oli eri alan osaajia."

  • Koulutuskokonaisuuden vahvuuksia mielestäni olivat ehdottomasti ryhmä. Jakaminen ja osallistava ilmapiiri ovat tärkeitä oman oppimisen vahvistajia. On tärkeää päästä peilaamaan omia ajatuksia. Kouluttajat olivat asiantuntijoita ja heiltä saatu palaute oli rakentavaa."

  • Tuotannon prosessien kehittämisen kautta tehokkuus on noussut yli 10 %, rahallisesti puhutaan useista kymmenistä tuhansista euroista. Strateginen ajattelu on vahvistunut ja asia on viety ihan ruohonjuuritasolle koko henkilökunnan koulutuksen kautta (porukka oli aivan innoissaan ryhmätöistä). Henkilökunnan työilmapiiri on mielestäni kohentunut ja sairauslomapäivien määrä on vähentynyt 15,5 %, joka rahallisesti tekee noin 10.000 €. Oma henkilökohtainen vire on parempi, asioita on saatu oikeisiin mittasuhteisiin ja kasvua on tapahtunut. Tunne ei vie miestä enää niin paljon..."

  • Jäntevyyttä omien projektien vetämiseen ja läpivientiin;
oman kehittämisprojektin tuomat selkeät käytännöt;
omat voimavarat alaisten ohjaamiseen projekteissa ovat lisääntyneet.
Tämä oli parasta koulutusta mitä olen urallani saanut, kiitos!"

  • Itsevarmuus sekä oman ja muiden työn arvostus on lisääntynyt. Sama asema pysyi organisaatiossa, palkka nousi."

  • Oma hankkeeni jatkuu edelleen seurantaprojektina eli asia elää ja on jäänyt omaan toimintaamme. Koulutukseen osallistunut ryhmämme on edelleen käyttökelpoinen työryhmä kehitystyöhön. Samanaikaisesti organisaatiostamme on osallistuttu vastaavanlaiseen "oppisopimustyyppiseen" koulutukseen ja siellä myös kehitetään ja kuvataan prosesseja. Pikkuhiljaa prosessien kehittäminen saa jalansijaa kiireisenkin arkemme keskellä."

Ota yhteyttä

Voit laittaa meille viestin ja vastaamme sinulle mahdollisimman pian.

Kysymyksiä tai mietteitä? Autan mielelläni.

Paina ENTER keskustellaksesi