ilmoittaudu

Koulutuksemme

Verutum tarjoaa työelämän osaamistarpeisiin liittyviä koulutuksia, joiden

kompassikohderyhmänä ovat yritykset ja julkisyhteisöt sekä niissä työskentelevä henkilöstö. Yhdessä asiakkaan kanssa suunniteltujen koulutusten tarkoituksena on konkreettisten tulosten aikaansaaminen ennalta määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti.

Osa koulutuksista toteutetaan myös räätälöityinä verkkovalmennuksina.

Pitkäkestoiset koulutukset
Verutum on erikoistunut pitkäkestoisiin, asiakaskohtaisesti räätälöityihin koulutuksiin. Tarjoamme koulutusta johtamis- ja esimiestoiminnan, taloushallinnon, liiketalouden, myynnin ja markkinoinnin sekä tuotekehityksen, palvelumuotoilun ja yrittäjyyden aloilta.

Pitkäkestoiset koulutukset kestävät noin 1–2 vuotta, joiden aikana pidetään 10–20 lähiopintopäivää. Kouluttajina toimivat omien alojensa huippuasiantuntijat, joiden opastuksen avulla opiskelijat saavat vankan tieto- ja taitopohjan oman työnsä ja omien taitojensa kehittämiseen.

Koulutukset sidotaan aina työelämän aitoihin kehittämiskohteisiin ja opiskelijan omaan työhön. Opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat oman vastuualueensa kehittämishankkeen, josta on suoraa käytännön hyötyä koko työyhteisölle. Opiskelijamme ovat pitäneet koulutuksiamme erinomaisina myös verkostoitumisen ja vertaistuen kannalta.

Osa koulutuksista voidaan toteuttaa tutkintotavoitteisena koulutuksena, jolloin koulutuksen yhteydessä suoritetaan perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinto. Verutum panostaa ammatillisten tutkintojen kehittämiseen, ja tutkinnon voi suorittaa myös ilman tutkintokoulutusta.

Lyhytkestoiset koulutukset
Tarjoamme myös lyhytkestoisempia koulutuksia, joissa paneudutaan jonkin tietyn osaamisalueen ydinasioihin huippuasiantuntijoidemme johdolla.

Lyhyissäkin koulutuksissa haluamme pitää huolen siitä, että osallistujat saavat osallistumisestaan henkilökohtaista hyötyä ja konkreettisia työkaluja työhönsä.

Millaista koulutusta sinun yrityksesi, organisaatiosi tai työyhteisösi kaipaa?

Ota yhteyttä ja kerro meille yrityksesi tarpeista.

Ammatilliset tutkinnot
Verutumin kautta voit suorittaa ammatillisia tutkintoja myös ilman tutkintokoulutusta. Kauttamme voi suorittaa mm. seuraavia tutkintoja:

  • Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto
  • Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto
  • Yritysneuvojan erikoisammattitutkinto
  • Yrittäjän ammattitutkinto
  • Johtamisen erikoisammattitutkinto
  • Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto
  • Myynnin ammattitutkinto
  • Lähiesimiestyön ammattitutkinto

Hakeutuessasi suorittamaan tutkintoa kauttamme teemme hakeutumisvaiheen kartoituksen, jossa käymme läpi osaamistasi ja sitä, tarvitsetko tutkintokoulutusta tai muuta ohjausta ennen tutkinnon suorittamista.

Mikäli suoritat tutkinnon ilman tutkintokoulutusta, maksat vain tutkinnon suorittamisesta (maksun määrä tutkinnosta riippuen).

Verkkovalmennukset
Verutum toteuttaa erilaisia verkkovalmennuksia liittyen muun muassa taloushallintoon ja tutkintotavoitteiseen koulutukseen. Tällä hetkellä yksi kärkivalmennuksistamme on KLT-tenttiin valmentava verkkovalmennus. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan.

 

Ota yhteyttä ja kysy lisää koulutuksistamme!

Ota yhteyttä

Voit laittaa meille viestin ja vastaamme sinulle mahdollisimman pian.

Kysymyksiä tai mietteitä? Autan mielelläni.

Paina ENTER keskustellaksesi