ilmoittaudu

Koulutuksemme

Verutum tarjoaa työelämän osaamistarpeisiin liittyviä koulutuksia, joiden

kompassikohderyhmänä ovat yritykset ja julkisyhteisöt sekä niissä työskentelevä henkilöstö. Yhdessä asiakkaan kanssa suunniteltujen koulutusten tarkoituksena on konkreettisten tulosten aikaansaaminen ennalta määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti.

Osa koulutuksista toteutetaan myös räätälöityinä verkkovalmennuksina.

Pitkäkestoiset koulutukset
Verutum on erikoistunut pitkäkestoisiin, asiakaskohtaisesti räätälöityihin koulutuksiin. Tarjoamme koulutusta johtamis- ja esimiestoiminnan, taloushallinnon, liiketalouden, myynnin ja markkinoinnin sekä tuotekehityksen, palvelumuotoilun ja yrittäjyyden aloilta.

Pitkäkestoiset koulutukset kestävät noin 1–2 vuotta, joiden aikana pidetään 10–20 lähiopintopäivää. Kouluttajina toimivat omien alojensa huippuasiantuntijat, joiden opastuksen avulla opiskelijat saavat vankan tieto- ja taitopohjan oman työnsä ja omien taitojensa kehittämiseen.

Koulutukset sidotaan aina työelämän aitoihin kehittämiskohteisiin ja opiskelijan omaan työhön. Opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat oman vastuualueensa kehittämishankkeen, josta on suoraa käytännön hyötyä koko työyhteisölle. Opiskelijamme ovat pitäneet koulutuksiamme erinomaisina myös verkostoitumisen ja vertaistuen kannalta.

Osa koulutuksista voidaan toteuttaa tutkintotavoitteisena koulutuksena, jolloin koulutuksen yhteydessä suoritetaan perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinto. Verutum panostaa näyttötutkintotoiminnan kehittämiseen. Verutumilla on itsellään useisiin näyttötutkintoihin virallinen järjestämissopimus (Opetushallitus/tutkintotoimikunnat). Näyttötutkinnon voi suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta.

Lyhytkestoiset koulutukset
Tarjoamme myös lyhytkestoisempia koulutuksia, joissa paneudutaan jonkin tietyn osaamisalueen ydinasioihin huippuasiantuntijoidemme johdolla.

Lyhyissäkin koulutuksissa haluamme pitää huolen siitä, että osallistujat saavat osallistumisestaan henkilökohtaista hyötyä ja konkreettisia työkaluja työhönsä.

Millaista koulutusta sinun yrityksesi, organisaatiosi tai työyhteisösi kaipaa?
Ota yhteyttä ja kerro meille yrityksesi tarpeista.

Näyttötutkinnot
Verutumin kautta voit suorittaa näyttötutkintoja myös ilman valmistavaa koulutusta. Tarjoamme mahdollisuuden suorittaa mm. seuraavia tutkintoja:

  • Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto
  • Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto
  • Yritysneuvojan erikoisammattitutkinto
  • Yrittäjän ammattitutkinto
  • Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto
  • Myynnin ammattitutkinto
  • Lähiesimiestyön ammattitutkinto

Hakeutuessasi suorittamaan näyttötutkintoa kauttamme teemme hakeutumisvaiheen kartoituksen, jossa käymme läpi osaamistasi ja sitä, tarvitsetko valmistavaa koulutusta tai muuta ohjausta ennen tutkinnon suorittamista.

Mikäli suoritat näyttötutkinnon ilman valmistavaa koulutusta, maksat vain tutkinnon suorittamisesta (maksun määrä tutkinnosta riippuen).

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Ota yhteyttä

Voit laittaa meille viestin ja vastaamme sinulle mahdollisimman pian.

Kysymyksiä tai mietteitä? Autan mielelläni.

Paina ENTER keskustellaksesi